Thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Print Friendly, PDF & Email

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1972/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 công nhận thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

PV