Thành phố Long Xuyên hoàn thành xây dựng nông thôn mới

33

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ quyết định công nhận thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.
Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh An Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

PV