Thành phố Hồ Chí Minh: ra mắt Không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Khóa XI.

11

Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số của thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tại Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân TP.HCM, Thành phố và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội – Viettel đã hợp tác triển khai và ra mắt Không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số TP.HCM.

Sự kiện chào mừng Đại hội Đảng bộ TP. HCM
Sự kiện chào mừng Đại hội Đảng bộ TP. HCM.

Lễ ra mắt Không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số TP.HCM được tổ chức vào ngày 12 tháng 10 năm 2020 tại Tầng 20, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 258 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP. HCM.

Sự kiện có sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Thành phố, Lãnh đạo Bộ ngành Trung Ương, Lãnh đạo Đại học Quốc Gia TP.HCM, Lãnh đạo các Tập đoàn công nghệ như Viettel, VNPT. Cùng với sự tham gia của các sở – ban, ngành, Ủy ban nhân dân 24 quận/huyện, các doanh nghiệp công nghệ thông tin, các nhóm khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số trên địa bàn thành phố.

Sau khi Chính phủ ban hành Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng nghiên cứu, xây dựng và ban hành Chương trình Chuyển đổi số của thành phố Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020).

Trong quá trình triển khai Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội – Viettel đã phối hợp triển khai Không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số TP. HCM.

Sự kiện ra mắt Không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số TP.HCM sẽ đặt nền tảng cho Thành phố từng bước xây dựng và phát triển trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức về chuyển đổi số trong Chương trình chuyển đổi số của Thành phố, đặc biệt là tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp trong góp ý, giám sát và sử dụng các dịch vụ, tiện ích do chuyển đổi số mang lại.

Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Khóa XI. Không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số TP.HCM được phát triển và hình thành nhằm các mục tiêu:

(1) Góp phần thực hiện thành công Chương trình chuyển đổi số của TP.HCM hướng đến việc phát triển chính quyền số, kinh tế số, chuyển đổi số trong các ngành.

(2) Tạo ra không gian để người dân Thành phố tham quan, trải nghiệm các sản phẩm/công nghệ số/chính quyền điện tử/đô thị thông minh qua đó nhìn được bức tranh tổng thể về quá trình chuyển đổi số và cảm nhận được những dịch vụ công, quyền lợi người dân sẽ được thụ hưởng trong tương lại khi Chính quyền Thành phố đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trong quá trình xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh.

(3) Tạo ra khu vực trưng bày cho các doanh nghiệp công nghệ trên địa bàn thành phố trình diễn các sản phẩm/công nghệ số phục vụ Chương trình chuyển đổi số của Thành phố. Ngoài việc tiếp xúc với khách hàng tiềm năng, các doanh nghiệp công nghệ còn có cơ hội trao đổi, giao lưu, kết nối và hợp tác với nhau nhằm phát triển các sản phẩm và công nghệ số phục vụ xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh và phát triển kinh tế – xã hội Thành phố.

Tuấn Nguyễn