Sân bay đầu tiên hoàn toàn sử dụng điện năng lượng mặt trời

19

Theo PETROTIMES