Quảng Trị: Công ty điện lực Quảng Trị luôn hoàn thành chỉ tiêu

183

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh. Sự phối hợp, hỗ trợ các cơ quan ban ngành địa phương, khách hàng sử dụng điện. Sự chỉ đạo của Lãnh đạo và các Ban Tổng cty Điện lực miền Trung. Với truyền thống “Đoàn kết, Sáng tạo, Quyết tâm, Hiệu quả”, tập thể CBCNV Công ty Điện lực Quảng Trị đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người lao động.

Kiểm Tra Trạm Biến áp

Nâng cao chất lượng nhân lực
Năm 2018, EVN chọn chủ đề của năm là “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, đồng thời xuất phát từ thực tế vận hành lưới điện, EVNCPC chọn chủ đề “Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện”, Cty đã bám chủ đề thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp trong điều hành sản xuất nên đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Cty đã cung cấp điện an toàn, tin cậy, đảm bảo nhu cầu phát triển KTXH của địa phương. Công suất cực đại của hệ thống điện là 122 MW với tổng sản lượng điện nhận là 655 triệu kWh (nhận từ lưới 110kV là 567 triệu kWh, nhận từ các nhà máy thủy điện là 88 triệu kWh).
Phải nói rằng, năm 2018 là năm đầu tiện vận hành trung tâm điều khiển HTĐ Quảng Trị. Đã ứng dụng hiệu quả công nghệ SCADA/DMS trong vận hành và tổ chức, bố trí công tác trên lưới điện hợp lý, khoa học nên đã hạn chế được phạm vi và thời gian mất điện của khách hàng. Đã chuyển 7/7 TBA 110kV sang chế độ không người trực và đưa tín hiệu tất cả các Rec, LBS về TTĐK góp phần tự động hóa hóa lưới điện. Trong năm qua, Cty đã đưa công nghệ sửa chữa điện nóng vào sử dụng (hotline). Sau gần 8 tháng hoạt động, đội Hotline đã triển khai thực hiện hơn 324 đợt công tác SCĐN. Qua đó, đảm bảo cung cấp điện liên tục cho 466.665 khách hàng với sản lượng 1.214.667 kWh, ước tính giá trị làm lợi hơn 2 tỷ đồng, chỉ số SAIDI giảm gần 250 phút.

Lắp đặt đồng Hồ điện.

Năm qua, Hội nghị về công tác quản lý kỹ thuật hướng đến độ tin cậy cung cấp điện, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, đề ra các giải pháp phù hợp, các chuyên đề đột phá trong quản lý kỹ thuật. Ứng dụng công nghệ điều khiển xa, kết hợp theo dõi thông số vận hành qua MDMS, RF-Spider, SCADA, CMIS…sử dụng các thiết bị công nghệ cao như Camera nhiệt, thiết bị đa năng, fly cam… phục vụ QLVH lưới điện. Năm 2018 đã xảy ra 872 lần sự cố, giảm 36 lần so với 2017. Sự cố do hành lang và cây chiếm tỷ trọng lớn 24%. Các xuất tuyến có tần suất sự cố cao là 375 Tà Rụt và 478 E82, đã nghiên cứu giải pháp chống đứt dây bọc trung thế và đưa vào áp dụng trong thực tế tại 129 vị trí. Đã có 1.350 lần công tác trên lưới điện (929 lần công tác kế hoạch và 103 lần công tác đột xuất, 324 lần công tác Hotline giảm SAIFI=2,5 lần).

Lắp đăth Taplo Bảo đảm An Toàn

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD. Thực hiện 618 triệu kWh đạt 102% kế hoạch; Tăng trưởng 6,83% so với năm 2017. Tuy nhiên, phụ tải CN-XD tăng trưởng ở mức thấp 2, Thực hiện 1.739,94 đ/kWh vượt 4,94 đ/kWh so với kế hoạch. Các chỉ tiêu thu tiền điện thực hiện vượt kế hoạch giao. Chỉ tiêu điện dùng để truyền tải và phân phối (TTĐN). Cty đã tiếp tục thực hiện những giải pháp hiệu quả của các năm trước và tập trung chủ yếu 4 chuyên đề: Tối ưu hóa lưới điện hạ áp các khu vực đã cấy trạm và các TBA đã được bổi dưỡng. Giữ cho TTĐN các TBACC >50kVA không vượt lên trên 7% và từng bước thực hiện xuống dưới 6,5%. Tập trung vào các TBA có TTĐN Quý 4/2017 >5% và giá trị tuyệt đối >6000Wh. Xây dựng cây sơ đồ tổn thất trên CMIS phục vụ kiểm soát TTĐN ngày 01 theo từng xuất tuyến (thay thế phương pháp tổng hợp bằng tay). Nghiên cứu và thực hiện giải pháp cân pha TBA CC theo từng nhóm phụ tải tại từng vị trí cột trên cơ sở sử dụng số liệu của RF-SPIDER.
Năm 2018, tỷ lệ TTĐN hạ áp bình quân giảm 1,12%; tương ứng TTĐN Cty giảm 0,082%. Các đơn vị thực hiện tốt như Điện lực Hải Lăng giảm 0,74%; Gio Linh giảm 0,60%; Vĩnh Linh giảm 0,50% so với 2017. TTĐN trung áp giảm 0,04 so với cùng kỳ. Kết quả thực hiện tổn thất điện năng là 4,46%; giảm 0,29% so với kế hoạch và giảm 0,29% so với năm 2017. Thực hiện độ tin cậy cung cấp điện. Công ty đã xây dựng chương trình và các giải pháp để thực hiện độ tin cậy cung cấp điện, kết quả các chỉ tiêu về BTBD thực hiện thấp hơn kế hoạch và cùng kỳ. Tuy nhiên, các chỉ tiêu về sự cố tăng cao so với kế hoạch và so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do cây ngoài hành lang và sự cố đầu cáp ngầm ở đầu xuấy tuyến, mất nhiều thời gian khắc phục sự cố.

Kiểm Tra đấu Nối điện.

Mục tiêu luốn hướng đến.
Thực hiện các chỉ tiêu quản trị doanh nghiệp. Tổng doanh thu là 1.102 tỷ đồng (bao gồm doanh thu bán điện sang Lào là 17,3 tỷ đồng); Chi phí sản xuất điện thực hiện 1.085 tỷ đồng. Chi phí giá thành phân phối là 550,54 đồng/kWh; tăng 8,54 đồng so với 2017, định mức chi phí thực hiện là 79,82 đ/kWh bằng 98% định mức EVNCPC giao. Số khách hàng/người lao động: Thực hiện 396 KH/lao động; đạt 97,78% so với năm 2017. Điện thương phẩm/người lao động: Thực hiện 1,23 kWh/người tăng 3,14%; tốc độ tăng trưởng thấp do tiếp nhận người từ CGC. Đến ngày 31/12/2018 các nguồn quỹ của Công ty như sau: Quỹ khen thưởng 2.177 triệu đồng; Quỹ phúc lợi 1.562 triệu đồng; Quỹ tương trợ 206 triệu đồng, quỹ tình nghĩa 366 triệu đồng.
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nâng cao chất lượng DVKH. Công ty đã tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của EVN về nâng cao chất lượng DVKH. Phối hợp Trung tâm chăm sóc khách hàng thực hiện dịch vụ CSKH qua tổng đài 19001909 để giải quyết các yêu cầu của khách hàng trong thời gian sớm nhất. Các đơn thư của khách hàng được giải quyết thỏa đáng, không tồn đọng. Những thủ tục cấp điện mới được thực hiện nhanh chóng, kịp thời. Năm 2018, tư vấn OCD đã khảo sát khách hàng sử dụng điện tại Quảng Trị. Kết quả có 04 nhóm chỉ tiêu tốt hơn năm 2017 và 3 nhóm chỉ tiêu thấp hơn 2017 đối với KHSDĐ ngoài sinh hoạt và KHSDĐ mục đích sinh hoạt, điểm đánh giá trung bình là 8,02 điểm cao hơn 0,02 điểm so 2017. Chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện 2,97 ngày giảm 0,74 ngày so với cùng kỳ.
Kết quả thực hiện kế hoạch SCL. Năm 2018 là 29 công trình với giá trị 20,265 tỷ đồng. Đã quyết toán tất cả các công trình với giá trị là 20,256 tỷ đồng; đạt 100% kế hoạch. Cty đã thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công nên đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch trong quý 3, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng. Kết quả thực hiện kế hoạch ĐTXD. Kế hoạch năm 2018 là 31 công trình (12 công trình chuyển tiếp từ năm 2017, 19 công trình khởi công mới) với giá trị đầu tư thuần là 135,37 tỷ đồng. Đã hoàn thành đưa vào sử dụng 11/19 công trình khởi công mới; giải ngân 131,59 tỷ đồng; đạt 97,2% kế hoạch.
Cty đã lựa chọn công trình phù hợp nên đã phát huy hiệu quả đầu tư. Các công trình cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. 100% vị trí đủ hình ảnh, 94% số vị trí có hình ảnh đạt chất lượng. Công tác lựa chọn nhà thầu đã thực hiện đúng quy định, các chỉ tiêu về đấu thầu vượt kế hoạch giao. Hoàn thành xây dựng trạm phát điện diezen Cồn cỏ với công suất 1.100kVA .
Năm 2019, EVN chọn chủ đề là “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện” do đó cần phải tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức; sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với chủ đề nhằm hoàn thành toàn diện kế hoạch. Đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao; Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để phát triển bền vững; Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động. Điện thương phẩm trên 660 triệu kWh; Tổn thất điện năng dưới 4,5%; Giá bán điện bình quân trên 1.732 đ/kWh; Doanh thu trên 1.143 tỷ đồng; Tỷ lệ thu tiền điện đạt 100%.
Ông Phan Văn Vĩnh; Phó giám đốc Công ty điện lực Quảng Trị, cho biết: Bằng mọi giải pháp cty xây dựng kế hoạch cung cấp điện năm 2019 và các phương thức vận hành hiệu quả hệ thống điện đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục. Đồng thời, xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện đúng kế hoạch. Hạn chế tối đa cắt điện khi sửa chữa, bảo dưỡng, thi công công trình. Xây dựng kế hoạch ngừng cấp điện có tính đến giá bán điện bình quân theo khu vực và thời gian. Đẩy mạnh công tác kiểm tra áp giá bán điện để nâng cao giá bán điện bình quân. Đẩy nhanh tiến độ các công trình cấp điện phụ tải mới và các công trình nâng cao độ tin cậy, giảm TTĐN, làm thế nào không để thiếu điện cho nhân dân, kháh hàng nhất là trong mùa nắng nóng.

Nguyễn Đăc Bình