Nghệ An: Thành lập Tổ công tác để kiểm tra, chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp năm 2021

UBND tỉnh Nghệ An vừa thành lập Tổ công tác và ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND kiểm tra, chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp Nghệ An năm 2021.

Khu công nghiệp Hoàng Mai (Nghệ An).

Cụ thể, Tổ cổng tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Ngọc Hoa làm Tổ trưởng; Giám đốc Sở Công thương, ông Phạm Văn Hoá làm tổ phó; thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý KKT Đông Nam, Cục Thống kê, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Theo đó, năm 2021, lĩnh vực công nghiệp Nghệ An phấn đấu giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) đạt 79.271 tỷ đồng.

Để đạt được được chỉ tiêu này, tại Kế hoạch, Tổ công tác xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Đó là nắm bắt tình hình sản xuất và tiến độ đầu tư các dự án công nghiệp thông qua báo cáo của các doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với các đơn vị đã trực tiếp làm việc trong năm 2020 để có phương án chỉ đạo tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định năm 2021. Tùy theo tình hình thực tế trong năm, Tổ công tác sẽ có chương trình làm việc khi cần thiết.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và thực trạng nhu cầu thị trường của những sản phẩm công nghiệp chủ yếu còn đạt thấp và thực tế tiến độ đầu tư các dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh có khả năng đóng góp vào năng lực mới tăng thêm năm 2021, Tổ công tác chỉ đạo công nghiệp lựa chọn và xây dựng kế hoạch đôn đốc, chỉ đạo phát triển một số dự án trọng điểm đang triển khai dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm và các sản phẩm công nghiệp chủ lực như: Đá xây dựng, chế biến Bột đá trắng các loại; Đường kính, Sữa chế biến, Chè búp khô, Gỗ MDF + Gỗ ghép thanh, Viên nén sinh khối, Bia, Thực phẩm tiêu dùng, Sản phẩm may mặc, Sản phẩm da dày, Vật liệu xây dựng; Điện sản xuất…

Cùng với đó, Tổ công tác sẽ tập trung chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra Giám đốc các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị có doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm trong danh mục ở trên thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất phát triển. Đồng thời thường xuyên đôn đốc, tạo điều kiện cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp theo kế hoạch đề ra.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương là cơ quan Thường trực của Tổ công tác chỉ đạo lĩnh vực công nghiệp, được sử dụng con dấu của Sở để tham mưu thực hiện các nhiệm vụ công việc của Tổ, định kỳ hàng tháng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) kết quả tình hình triển khai các nhiệm vụ, những hạn chế tồn tại và đề xuất giải pháp khắc phục để lĩnh vực công nghiệp tăng trưởng đạt mục tiêu kế hoạch năm 2021 đề ra.

Được biết, Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) của Nghệ An năm 2020 ước đạt 4,45%. Nghệ An đứng thứ 19/63 địa phương về tốc độ tăng trưởng GRDP và nằm trong nhóm 25 địa phương có tốc độ tăng trưởng trên 4%, đứng thứ 4/14 tỉnh miền Trung. Khu vực nông, lâm, thủy sản vẫn giữ được mức tăng trưởng tốt (tăng 5,06%).

Năm 2020, Nghệ An đã cấp mới cho 75 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 7.798,03 tỷ đồng; điều chỉnh 92 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 26 dự án (tăng 7.173,01 tỷ đồng). Đã thành lập mới 1.716 doanh nghiệp, tăng 4,44% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 568 doanh nghiệp, tăng 0,9% so cùng kỳ năm 2019

Nguyễn Sơn