Kiểm tra, làm rõ phản ánh về xử lý tham nhũng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, rà soát, kiểm tra làm rõ nội dung báo chí phản ánh về vấn đề xử lý tham nhũng.

Trước đó, ngày 30/10/2020, báo Tiền phong có nêu ý kiến của Tiến sỹ Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện kinh tế thế giới đánh giá “thời gian qua xử lý tham nhũng rất mạnh, nhưng cơ chế xin – cho vốn là cái gốc đẻ ra tham nhũng, lại không thay đổi. Thế nên mới chỉ giải quyết hệ quả, chứ chưa giải quyết nguồn gốc”.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, rà soát, kiểm tra làm rõ nội dung báo nêu trên để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

PV