Huyện Vụ Bản (Nam Định) đạt chuẩn nông thôn mới

10

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định công nhận huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

PV