Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới

43

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 869/QĐ-TTg công nhận huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định./.

PV