Hội Nhà báo Việt Nam họp báo công bố ban hành 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo

72

Chiều 16/12/2016, Hội Nhà báo Việt Nam hop báo công bố ban hành 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Chương trình hành động của Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống , những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Nha-baoChủ trì cuộc họp báo có đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN; đồng chí Vũ Đình Thường, Vụ Trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phan Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm Tra; đồng chí Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ. Tham dự họp báo còn có các đồng chí trưởng các ban, đơn vị cơ quan Trung ương HNBVN; và hơn 30 phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội đến dự và đưa tin.

Đồng chí Hồ Quang Lợi Phó Chủ tịch HNBVN đã công bố quyết định ban hành 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam đã được thông qua tại Hội nghị Ban chấp hành HNBVN lần thứ 5- Khóa X và được Chủ tịch HNBVN ký quyết định Ban hành số 483/QĐ-HNBVN ngày 16/12/2016.

Nội dung 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam:
Điều 1: Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; vì lợi ích của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân; góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Điều 2: Nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp, Luật Báo chí, Luật bản quyền và các quy định của pháp luật. Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; nội quy, quy chế của cơ quan báo chí nơi công tác.

Điều 3: Hành nghề trung thực, khách quan, công tâm, không vụ lợi. Bảo vệ công lý và lẽ phải. Không làm sai lệch, xuyên tạc, che giấu sự thật, gây chia rẽ, kích động xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc.

Điều 4: Nêu cao tinh thần nhân văn, tôn trọng quyền con người. Không xâm phạm đời tư, làm tổn hại danh dự, nhân phẩm, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Điều 5: Chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

Điều 6: Bảo vệ bí mật quốc gia, bí mật nguồn tin theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

Điều 8: Tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, ngoại ngữ, phấn đấu vì một nền báo chí dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại.

Điều 9: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; Bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Điều 10: Những người làm báo Việt Nam cam kết thực hiện những quy định trên, đó là bổn phận và nguyên tắc hành nghề, là lương tâm và trách nhiệm của người làm báo.

Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam sẽ được thực hiện cùng Luật báo chí bắt đầu từ ngày 01/01/2017.

Cùng trong buổi họp báo đồng chí Hồ Quang Lợi cũng thông báo về việc triền khai thực hiện Chương trình hành động của Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị Lần thứ 4 Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biều hiện “tự diễn biến”, “tự chuyền hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị các cơ quan báo chí, các cấp Hội nhà báo, các nhà báo cần thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung quan trọng của cuộc họp báo đồng thời triền khai việc tuyên truyền , học tập quán triệt sâu sắc Nghị quyết trong toàn thể cán bộ Hội viên HNBVN.

Tin: Chí Tiến, ảnh: Sơn Hải
Nguồn tin: Hội Nhà báo Việt Nam