26 C
Hanoi
Thứ Tư, 4 Tháng Mười, 2023

Hapulico –Smart: Giải pháp quản lý, vận hành hiệu quả HTCSCCTP Hà Nội

Print Friendly, PDF & Email

Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị (Hapulico) là đơn vị được UBND Thành phố Hà Nội và Sở Xây dựng (XD) giao thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành, duy tu, duy trì sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng (HTCSCC) trên địa bàn 12 quận và 10 huyện của thành phố Hà Nội. Tính đến 01/01/2023, HTCSCC do Công ty đang quản lý gồm: 2.456 tủ điện (trong đó có 1.898 tủ điện có kết nối về Trung tâm điều khiển), với chiều dài 5.031 km, 204.361 bóng đèn các loại, công suất 26,87 MW.

Kết quả từ công nghệ mới

Trong những năm qua, ý thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ  trong công tác quản lý CSCC, Hapulico đã chủ động đầu tư phát triển nguồn nhân lực, máy móc thiết bị, phầm mềm quản lý nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác Quản lý HTCSCC. Cty đã đầu tư xây dựng Trung tâm điều khiển (TTĐK) CSCC thành phố sử dụng công nghệ GSM/3G,4G hiện đã kết nối được 1.898 tủ điện chiếu sáng (chiếm gần 70% tủ điện chiếu sáng thành phố) cho phép điều khiển linh hoạt HTCSCC theo tình hình thời tiết, kiểm soát các sự cố trong quá trình vận hành; Xây dựng hệ thống phần mềm CityWork ứng dụng công nghệ GIS số hóa toàn bộ dữ liệu HTCSCC của công ty đang quản lý từ năm 2016 giúp công tác quản lý, thống kê, điều hành, giao việc được thực hiện trên phần mềm quản lý; Phần mềm quản lý xe chuyên dùng ứng dụng công nghệ GPS giúp công tác điều hành xe chuyên dùng trong công tác thay thế, sửa chữa HTCSCC linh hoạt, hiệu quả; Tổ chức thực hiện lấy phiếu đánh giá về chất lượng công tác quản lý, duy trì HTCSCC tại 173 phường, xã và trao đổi thông tin đến 2.625 tổ dân phố trên địa bàn các quận, huyện của Thành phố định kỳ theo tháng, Quý; Tiếp nhận thông tin đường dây nóng thông qua số điện thoại 0243.9740268 và 0243.9796888 trực 24/24h tại TTĐK.

Thách thức mới

Cùng với quá trình đô thị hóa đang diễn ra ngày càng nhanh, hệ thống CSCC cũng có sự phát triển, tăng trưởng về quy mô lưới đèn theo thời gian. Yêu cầu của người dân về chất lượng dịch vụ CSCC ngày càng cao. Bên cạnh đó, theo quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 6/9/2021 của UBND Thành phố Hà nội về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, hệ thống CSCC của Thành phố trước đây do 1 đầu mối duy nhất là Sở XD thống nhất quản lý, thì nay được phân cấp mạnh mẽ cho cấp Quân Huyện. Theo đó, Sở XD là Chủ đầu tư thực hiện quản lý duy tu, duy tu, bảo trì HTCSCC tại các khu vực đường phố; Các quận là Chủ đầu tư thực hiện quản lý duy tu, duy tu, bảo trì, sửa chữa HTCSCC khu vực ngõ, ngách. Tất cả những yêu tố trên đã tạo ra các thách thức không nhỏ trong công tác quản lý, duy tu, duy trì, sửa chữa HTCSCC. Đó là: Phát hiện nhanh đèn tối và thực hiện thay thế sửa chữa ngay trong vòng 48h; Cần phải có công cụ phục vụ Công tác giám sát và đánh giá phản hồi của khách hàng (Chủ đầu tư, người dân) về công việc thay thế, sửa chữa và chất lượng dịch vụ thay cho các biểu mẫu đánh giá bằng phương pháp thủ công trước đây; Nâng cao vai trò phối giữa Cty và chính quyền địa phương, tổ dân phố trên từng địa bàn đánh trong công tác quản lý, duy tu, duy trì HTCSCC; Rút ngắn thời gian nghiệm thu công suất tiêu thụ với Chủ đầu tư và thanh toán tiền điện với các Công ty điện lực.

Số hóa công tác quản lý, vận hành, duy tu

Để giải quyết các thách thức trên, Hapulico đã xây dựng ứng dụng trên điện thoại di động App Hapulico-Smart “ Cổng tiếp nhận thông tin giải đáp sự cố và đánh giá công tác quản lý HTCSCC thành phố Hà nội”, với các chức năng chính. Bao gồm: Tiếp nhận, xử lý và phản hồi nhanh chóng thông tin sự cố chiếu sáng từ các chính quyền địa phương, người dân và minh bạch trong công tác xử lý các sự cố chiếu sáng; Hàng tháng tiếp nhận đánh giá chất lượng công tác quản lý HTCSCC từ các cán bộ giám sát của Trung tâm quản lý hạ tầng Thành phố, các cán bộ giám sát tại các ban quản lý, trung tâm quỹ đất của các Quận và 173 phường trên địa bàn 12 quận của Thành phố; Kết nối trực tiếp với hệ thống cổng CNTT của EVN Hà nội góp phần rút ngắn thời gian thanh toán tiền điện, minh bạch và tra cứu nhanh chóng điện năng tiêu thụ của từng trạm đèn CS và trên từng địa bàn; Xây dựng các báo cáo tổng hợp phục vụ mục đích thống kê nhanh chóng sự cố chiếu sáng theo các tiêu chí, báo cáo đánh giá chất lượng HTCSCC của chủ đầu tư giúp nâng cao chất lượng công tác phục vụ.

Hapulico Smart và môt số giao diện chức năng chính

Mô hình Hapulico Smart

Trong đó:

  1. Các chức năng chính của Hapulico Smart

    Chức năng tiếp nhận thông tin phản ánh, thông báo sự cố

Chức năng tra cứu thông tin sự cố:

Chức năng đánh giá chất lượng công tác quản lý HTCSCC:

Chức năng tra cứu điện năng tiêu thụ theo địa bàn và theo trạm đèn

Việc triển khai phần mềm Hapulico Smart giúp cho Công ty Hapulico chủ động thích ứng với sự thay đổi về phân cấp trong công tác quản lý HTCSCC của UBND thành phố Hà nội, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của các chủ đầu tư và người dân, đồng thời từng bước nâng cao năng lực trình độ, trách nhiệm của đơn vị quản lý, đội ngũ Công nhân QLVH đáp ứng được các yêu cầu trong tình hình mới. Đây cũng là bước đi chủ động và cần thiết của doanh nghiệp để hướng tới việc xây dựng HTCSCC thông minh, nằm trong tổng thể định hướng phát triển thành phố thông minh của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn sắp tới.

Lê Trung Kiên (Theo TC AS&CS số in tháng 3-4/2023)

Bài viết liên quan