Giải quyết tranh chấp đất đai ở 2 xã thuộc huyện Phù Yên (Sơn La)

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa chỉ đạo giải quyết tranh chấp đất đai giữa xã Bắc Phong và xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa xã Bắc Phong và xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên và các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng tuyên truyền, vận động, hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai; có biện pháp chấn chỉnh, tăng cường, quản lý nhà nước về đất đai; bảo đảm ổn định tình hình địa phương.

PV