Độ xe máy chạy bằng xăng và điện

Print Friendly, PDF & Email

Anh Nguyễn Mạnh Thắng, quận Ba Đình, dành hơn ba tháng để biến chiếc xe máy của mình có thể chạy bằng xăng và điện, với chi phí khoảng 5 triệu đồng.