Điện mặt trời trang trại không hưởng giá 8,38 cent/kWh như điện mặt trời mái nhà

15

Hệ thống điện mặt trời của trang trại với công suất trên 1MW không được áp dụng giá bán điện như với điện mặt trời mái nhà là 8,38 cent/kWh, theo Quyết định 13 của Bộ Công thương, công bố ngày 22/9.

Theo Quyết định 13, Bộ Công thương cho biết hệ thống điện mặt trời của trang trại với công suất trên 1MW hoặc trên 1,25 MWp, hệ thống điện mặt trời đấu nối vào cấp điện áp trên 35 kV thì không được áp dụng giá bán điện 8,38 cent/kWh như với điện mặt trời mái nhà (áp mái).

Đối với một số trường hợp gây tranh luận vừa qua như “hệ thống mặt trời có công suất không quá 1MW nhưng không lắp trên mái nhà của công trình xây dựng có công năng độc lập”; “hệ thống mặt trời của trang trại với công suất trên 1 MW hoặc trên 1,25 MWp”; “hệ thống điện mặt trời đấu nối vào cấp điện áp trên 35kV”, Bộ Công thương khẳng định “không được áp dụng giá bán điện đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà theo quy định tại Quyết định 13”.

Bộ này cũng yêu cầu EVN chịu trách nhiệm đảm bảo các hệ thống điện mặt trời mái nhà được đấu nối phù hợp với quy định, không gây quá tải lên hệ thống lưới điện hạ áp, trung áp và cao áp hiện hữu (đặc biệt là hệ thống lưới điện 110 kV).

Đối với kiến nghị ưu đãi cho trường hợp lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà có công suất lớn hơn 1 MW; đầm tôm, trang trại trồng trọt… có nhu cầu sử dụng chính tấm quang điện làm mái, Bộ Công thương cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất và báo cáo Thủ tướng cơ chế phù hợp với tình hình thực tiễn để áp dụng sau năm 2020.

Bộ Công thương khẳng định, điện mặt trời mái nhà là nguồn điện sạch, giúp giảm đỉnh phụ tải cho hệ thống lưới điện quốc gia nên cần khuyến khích các thành phần kinh tế như hộ gia đình, doanh nghiệp tham gia đầu tư để cấp điện tự dùng và phần dư bán lại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

HUYỀN TRANG