Đảng bộ xã Tây Sơn ( Kỳ Sơn – Nghệ An ) nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng

101

Tây Sơn là xã vùng cao của huyện Kỳ Sơn có 301 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống . Là xã thuần nông, điều kiện sống của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhiều năm qua, Đảng bộ xã luôn phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết sáng tạo, tìm hướng đi cho phát triển sản xuất, quan tâm xây dựng hạ tầng cơ sở, từng bước ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.
Đồng chí Vừ Chông Gì, Bí thư Đảng uỷ xã khẳng định, muốn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh công tác xoá đói, giảm nghèo, trước hết đảng bộ phải vững mạnh; những người đứng đầu đảng bộ và các chi bộ phải phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu. Nhận thức sâu sắc về nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, Đảng bộ xã đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” coi đây chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để từng cán bộ, đảng viên rèn luyện, thể hiện trách nhiệm, năng lực của mình. Đảng bộ cũng chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra của Đảng, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng.

Lãnh đạo đảng ủy xã trao đổi cùng phóng viên. ảnh: Nguyễn Sơn
Lãnh đạo đảng ủy xã trao đổi cùng phóng viên. ảnh: Nguyễn Sơn

 

Đảng bộ xã Tây Sơn có 09 chi bộ với 143 đảng viên. Cấp uỷ xã luôn coi trọng nền nếp sinh hoạt Đảng, đảm bảo dân chủ, phát huy tính hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Định kỳ vào ngày 3 hàng tháng, các chi bộ tổ chức sinh hoạt. Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ xã xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ trong năm để nắm bắt tình hình hoạt động của chi bộ, kịp thời chấn chỉnh những việc còn hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở. Công tác xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết luôn được thực hiện bài bản, khoa học, cụ thể. Đặc biệt đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, Đảng uỷ xã phân công cho từng cán bộ, đảng viên trong ban chấp hành Đảng bộ phụ trách từng thôn bản, đòi hỏi mỗi đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm dám nghĩ, dám làm và gương mẫu thực hiện trước. Hàng năm, Đảng uỷ quan tâm củng cố Ban chỉ đạo sản xuất và xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế với các mục tiêu cụ thể.
Trong đó có các nghị quyết chuyên đề triển khai thực hiện hiệu quả tại địa phương như: khai thác tiềm năng đất đai, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng… Trong năm qua, cùng với tập trung sản xuất lương thực, chủ yếu là cây lúa và cây ngô với các giống năng suất cao, bà con nông dân phát huy thế mạnh trồng các cây khoai sọ, lạc, rau đậu các loại vụ đông và vụ hè thu. Ngoài ra, xã cũng đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp và cây ăn quả như cây chè, cam, nhãn, vải, xoài; áp dụng mô hình trồng bí , bo bo, cây su su và phát triển mạnh cây lâm nghiệp.

Trường PTCS Dân tộc bán trú Tây Sơn. Ảnh : Nguyễn Sơn
Trường PTCS Dân tộc bán trú Tây Sơn. Ảnh : Nguyễn Sơn

Đảng ủy xã cũng đã tập trung bàn giao và đưa vào sử dụng các công trình xây dựng cơ bản như công trình nước sinh hoạt từ nguồn vốn 30a; khu tái định cư ; công trình trường mầm non. Đồng thời tiếp tục giữ vững Quy hoạch sử dụng đất để xây dựng các công trình phúc lợi cộng đồng trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã cũng chú trọng đến việc xây dựng và đảm bảo cơ sở vật chất cho các trường học đạt đủ yêu cầu tối thiểu dạy và học cho con em trong xã. Các hoạt động khuyến học được xã đặc biệt quan tâm. Y tế cũng là một vấn đề rất quan trọng nhận được sự quan tâm lớn của Đảng ủy, chính quyền địa phương. Đặt sức khỏe của người dân trong xã lên hàng đầu.
Đảng ủy xã cũng tập trung chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM”. Công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng được chú trọng. Ban công an xã thường xuyên bám nắm tình hình trên địa bàn, tuyên truyền giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Đảng bộ xã Tây Sơn tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong nhiệm kỳ mới 2015 – 2020. Phấn đấu đến năm 2018, thu nhập bình quân đạt 14 triệu đến 20 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 20%, 80% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Đảng bộ quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của huyện.

Bài và ảnh: Nguyễn Sơn