Đảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM

19

Tổng công ty Điện lực TPHCM vừa ra thông báo cho tất cả các đơn vị thành viên phải đảm bảo cung cấp điện trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TPHCM – đơn vị tổng chỉ huy đảm bảo cấp điện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM.

Theo đó, EVNHCMC yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn quản lý, không thực hiện các công tác có gián đoạn điện từ ngày 12/10/2020 đến hết ngày 19/10/2020.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TPHCM là đơn vị tổng chỉ huy đảm bảo cung cấp điện và báo cáo vận hành định kỳ hàng ngày cho lãnh đạo Tổng công ty.

Theo thanhuytphcm