Đà Nẵng: Sẵn sàng cấp điện ưu tiên bệnh viện dã chiến Cung thể thao Tiên Sơn

40

Ngày 31/7/2020, UBND Thành phố Đà Nẵng có chỉ đạo về việc chuyển Cung thể thao Tiên Sơn thành bệnh viện dã chiến chống dịch Covid-19; Công ty Điện lực Đà Nẵng đã cử CBCNV tham gia họp và khảo sát cấp điện ưu tiên.

Theo đó, nhằm đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định Cung thể thao Tiên Sơn, Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã khẩn trương chuẩn bị các phương án cấp điện theo nhiệm vụ được UBND Thành phố giao nhanh chóng hoàn tất lưới điện bảo đảm tối ưu để đi vào hoạt động.

Chuyển Cung thể thao Tuyên Sơn thành bệnh viện dã chiến chống dịch Covid19

Cụ thể, PC Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra và phát quang 2 xuất tuyến cấp điện Cung thể thao Tuyên Sơn là 475/Ngũ Hành Sơn 220 và 477/Liên trì. Đồng thời kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng 2 máy biến áp (1600 kVA và 1250kVA), RMU Trung tâm thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng đang cấp điện cho Cung thể thao Tiên Sơn. Song song các công tác trên, PC Đà Nẵng cũng hỗ trợ kiểm tra, chạy thử máy phát điện dự phòng 800kVA, hệ thống điện hạ áp, hệ thống ATS của Cung thể thao Tiên Sơn.

Kiểm tra trạm biến áp cấp điện Cung thể thao Tiên Sơn

Qua đó, đáp ứng cấp điện nhanh nhất khi có sự cố xảy ra, PC Đà Nẵng cũng lập phương án cấp điện, chuyển tải qua lại giữa 2 xuất tuyến 475/Ngũ Hành Sơn 220 và 477/Liên trì. Trong trường hợp mất điện lưới cả 2 xuất tuyến, PC Đà Nẵng sẽ phối hợp bộ phận vận hành điện của Cung thể thao Tiên Sơn chạy máy phát dự phòng tại chỗ 800kVA. Nếu máy phát tại chỗ bị sự cố, PC Đà Nẵng tiếp tục triển khai phương án dự phòng đưa máy phát điện 500kVA của Công ty đến phục vụ cấp điện (dự phòng 3 cấp).
Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng cũng đã chuẩn bị đầy đủ các phương án vật tư dự phòng, phương tiện vận tải, phương tiện bảo hộ và nhân lực để sẵn sàng ứng phó nhanh nhất các trường hợp có thể xảy ra.

Nam Hải