Đà Nẵng bổ nhiệm 3 cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

73

Ngày 19/2/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trao các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm 3 cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.
Được biết, ông Nguyễn Thế Tuân, Trưởng Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh(bên trái) trao các quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ.

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Trưởng Phòng Xúc tiến đầu tư, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng.
Ông Tán Văn Vương, Trưởng Phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch thành phố giữ chức Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố. Thời hạn bổ nhiệm các cán bộ là 5 năm.
Phát biểu tại buổi công bố, giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chia sẻ: “ Chúc mừng 3 cán bộ vừa được bổ nhiệm các chức vụ mới bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực, uy tín và kinh nghiệm thực tiễn của các lãnh đạo sở ngành và mong muốn mỗi cán bộ cần tiếp tục rèn luyện, phấn đấu cùng với tập thể đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực phát triển kinh tế – xã hội thành phố Đà Nẵng trong thời gian sắp tới.

Khánh Huyền