28 C
Hanoi
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

Công nhận huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới

Print Friendly, PDF & Email

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1571/QĐ-TTg ngày 5/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Mỹ Đức tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường, để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 5/12/2023.

 Theo CTTCP

Bài viết liên quan