Cần Thơ: Từ đầu năm chú trọng tiết kiệm và hiệu quả, giảm nghèo bền vững

Sáng 17/2, Mồng 6 Tết, ngày làm việc đầu năm mới, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh cho biết, thành phố đã tổ chức Tết cho người dân tiết kiệm và an toàn khi hạn chế lễ hội, không bắn pháo hoa. Ông cũng yêu cầu, tiếp tục duy trì tinh thần tiết kiệm, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy giảm nghèo bền vững.

Bí thư Lê Quang Mạnh (đứng) chỉ đạo đầu năm

Cận Tết, vào ngày 5/2/2021, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành kế hoạch số 33 /KH-UBND, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021. Kế hoạch cho biết, cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo thành phố còn 0,29% tổng số hộ dân, giảm 0,37% so với đầu năm, đạt 74% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, số hộ thoát nghèo chỉ mới vượt qua chuẩn nghèo về thu nhập hoặc giảm bớt thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản, sau khi vượt qua chuẩn nghèo phần lớn đều rơi vào diện cận nghèo, cần được tiếp tục trợ giúp. Trong đó, 1.036 hộ nghèo có thành viên thuộc diện bảo trợ xã hội, có bệnh nhân bị bệnh mãn tính, bệnh hiểm nghèo hoặc người già neo đơn,… nên không có khả năng thoát nghèo và đây là vấn đề cần quan tâm. Tổng số 1.036 hộ nghèo có 3.090 khẩu. Bên cạnh, 9.016 hộ cận nghèo có 34.729 khẩu chiếm tỷ lệ 2,48%.

Phân loại hộ nghèo: Nghèo thu nhập có 831 hộ, chiếm 80,21% tổng số hộ nghèo; nghèo thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản có 205 hộ, chiếm 19,78% tổng số hộ nghèo.                Trong nhóm thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, cao nhất là về bảo hiểm y tế có 209 hộ (73,33%), tiếp đến nhà ở tạm bợ có 160 hộ (56,14%), diện tích nhà ở dưới 8m2/người có 113 hộ (39,65%), thiếu hố xí hợp vệ sinh có 97 hộ (34,04%), thiếu sử dụng dịch vụ viễn thông có 75 hộ (26,32%).

Mục tiêu chung của kế hoạch là nâng dần tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản; nâng cao mức sống, thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kế hoạch yêu cầu, ngay từ đầu năm 2021 các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các chính sách, dự án hỗ trợ người nghèo như: y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, khuyến nông, dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, nhân rộng mô hình sinh kế/giảm nghèo hiệu quả.

Một số giải pháp cụ thể: Cung cấp tín dụng ưu đãi cho 12.974 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đối tượng chính sách khác vay số tiền 640.000 triệu đồng. Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho 3.090 người nghèo, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn, người đang sinh sống trên địa bàn đặc biệt khó khăn và 34.729 người thuộc hộ cận nghèo. Thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục cho 1.870 học sinh, sinh viên nghèo với kinh phí 620 triệu đồng. Xây dựng 500 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn vận động của các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể.

Bên cạnh, trợ cấp tiền điện hàng quý cho 831 hộ nghèo về thu nhập và khoảng 1.046 hộ chính sách xã hội số tiền 1.149 triệu đồng. Lồng ghép đề án dạy nghề cho 750 người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số được học nghề gắn với tạo việc làm. Lồng ghép chương trình khuyến nông để tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn cho 150 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Triển khai thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội cho 62 hộ dân tộc thiểu số với kinh phí 3.120 triệu đồng. Nhân rộng 48 mô hình giảm nghèo bền vững với kinh phí 4.445 triệu đồng, gồm tín dụng ưu đãi 3.043 triệu đồng và vận động cộng đồng 1.402 triệu đồng.

Trong năm 2021, tổng dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững là 703.384 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 14.546 triệu đồng, ngân sách địa phương 24.393 triệu đồng, vốn vay ưu đãi 643.043 triệu đồng, vận động cộng đồng 21.402  triệu đồng.

                                                                                                HUY ĐẠT