Cần Thơ: Lãnh đạo mới và mục tiêu đi tới

117

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, từ ngày 23 đến 25/9/2020 (ngày 23 trù bị, hai ngày sau chính thức) đã bầu được ban lãnh đạo mới và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ đi tới.

Ban lãnh đạo mới

Đảng bộ thành phố Cần Thơ xác định phương châm Đại hội lần thứ XIV là: “Đoàn kết – Sáng tạo – Kỷ cương – Phát triển”. Đại hội có 347 đại biểu đại diện cho hơn 52.000 đảng viên, đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ XIV có 50 người.

Bí thư Thành ủy khóa XIV Lê Quang Mạnh

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ khóa XIV đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 ủy viên. Gồm các ông Lê Quang Mạnh, Phạm Văn Hiểu, Trần Việt Trường, Nguyễn Trung Nhân, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Tiền Phong, Lê Văn Thành, Lê Tấn Thủ, Nguyễn Ngọc Tâm, Dương Tấn Hiển, Nguyễn Tòng Nhiệm, Trịnh Minh Thắng, Chiêm Thống Nhất và bà Trần Thị Vĩnh Nghi.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ khóa XIV cũng đã bầu ông Lê Quang Mạnh (Phó Bí thư Thành ủy-Chủ tịch UBND thành phố) làm Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời bầu các ông Phạm Văn Hiểu (Phó bí thư Thường trực Thành ủy), Trần Việt Trường (Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy) làm Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 có 11 ủy viên, ông Lê Văn Thành làm Chủ nhiệm.

Mục tiêu và chỉ tiêu đi tới

Mục tiêu chung: Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm của vùng về công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng – an ninh được đảm bảo.

Quang cảnh Đại hội bầu cử lãnh đạo mới

Đại hội đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) giai đoạn 2020 – 2025 bình quân đạt 7,5 – 8,0%/năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 145 – 160 triệu đồng (tương đương 6.200 – 6.800 USD).

Cơ cấu kinh tế: Đến năm 2025, tỷ trọng nông nghiệp – thủy sản chiếm 5,60% – 5,90%, công nghiệp – xây dựng chiếm 33,70% – 34,00%, dịch vụ chiếm 54,10%-54,75% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,90-5,95% trong cơ cấu GRDP.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân 10-12,5%/năm. Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu dự toán Trung ương giao. Đến năm 2025, giá trị năng suất lao động bình quân 297,18 triệu đồng/lao động/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động hằng năm: từ 11-15%. Tốc độ đổi mới công nghệ máy móc thiết bị đạt 12 – 13%; tổng sản phẩm công nghệ cao so với tổng giá trị sản phẩm đạt 35 – 40%. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 76%.

Ở hành lang Đại hội, từ phải qua, Bí thư Thành ủy khóa XIII Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy khóa XIV Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban thường vụ khóa XIV-Phó chủ tịch UBND thành phố Dương Tấn Hiển, Giám đốc Sở TT&TT thành phố Đỗ Hoàng Trung

Đến năm 2025: Đạt 17 bác sĩ/vạn dân. Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: Trẻ vào học mẫu giáo 99,15%, bậc tiểu học 100%, bậc trung học cơ sở 95% (ít nhất 90% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80 – 85%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) còn dưới 0,5%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95%. Công nhận 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 8 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch đạt 97%; trong đó, đô thị đạt 100%, nông thôn đạt 94%. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn ở đô thị 100%.

Hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên; phát triển 7.000 đảng viên. Tỷ lệ quần chúng tham gia vào các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội đạt 74% dân số trong độ tuổi. Củng cố, giữ vững 100% chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn có chi ủy; đảm bảo 100% nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; đảm bảo hằng năm số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” và “3 không” đạt từ 75% trở lên.

Nhiệm vụ và khâu đột phá

Đại hội đề ra 8 nhiệm vụ:

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố về vai trò trung tâm vùng, góp phần đổi mới tư duy, tầm nhìn về phát triển thành phố; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển nền kinh tế tri thức,…

Huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Tăng cường quản lý đô thị, đặc biệt là trật tự kỷ cương, văn minh đô thị; khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường  và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế

Phát triển văn hóa – xã hội đồng bộ phát triển kinh tế, làm nền tảng phát triển thành phố bền vững. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với đảm bảo quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác dân vận, mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội,…

Đồng thời, để phù hợp với sự phát triển trong tình hình mới, Đại hội xác định 3 khâu đột phá: Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút nhân tài. Huy động mọi nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng. Tận dụng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật và công nghệ trong quản lý, điều hành kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

                                                                                                                     SÁU NGHỆ