Cần Thơ: Hai bệnh viện xây trên đất công có đúng luật?

435

Những năm gần đây, thành phố Cần Thơ giao đất công cho một số dự án thực hiện chính sách xã hội hóa nhưng không đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, trong đó có hai bệnh viện sau.

Quy định về đất đai và đấu thầu

Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014, Điều 118 tại khoản 1 quy định cụ thể việc “Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất”. Trong đó có “Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất”, để thực hiện chính sách xã hội hóa.

Điều 118 tại khoản 3 quy định việc đấu giá quyền sử dụng đất: “Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất”.

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Cần Thơ có hai khối nhà cao 8 và 9 tầng đang xây dựng ở góc đường 3/2-Trần Văn Hoài

Còn chính sách xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ (có hiệu lực sau 15 ngày) quy định: “Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đăng ký lựa chọn một địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa thì thực hiện chọn nhà đầu tư theo phương thức đấu thầu để lựa chọn dự án đáp ứng cao nhất các tiêu chí về quy mô, chất lượng, hiệu quả”.

Sau khi có Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 69/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều bằng Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 (có hiệu lực từ ngày 01/8/2014), ở Mục 7 Khoản 3 Điều 1 ghi đầy đủ hơn: “Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đăng ký lựa chọn một địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa thì thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng cao nhất các tiêu chí về quy mô, chất lượng, hiệu quả theo quy định tại pháp luật về đấu thầu và pháp luật về đất đai”.

Việc lựa chọn nhà đầu tư, theo Luật Đấu thầu (có hiệu lực từ ngày 05/5/2015) được Nghị định Số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án để đấu thầu. Điểm 2 của Điều 10 quy định: “a) Sau khi có quyết định phê duyệt, danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được công bố trong thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định này. Khuyến khích đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin của các nhà đầu tư quan tâm. b) Nội dung công bố phải bao gồm các thông tin về: Địa điểm thực hiện dự án, diện tích khu đất, chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch được phê duyệt, hiện trạng khu đất, các thông tin cần thiết khác”. Nguyên tắc ở đây, danh mục dự án sau khi phê duyệt phải đăng tải công khai để các nhà đầu tư biết, tham gia.

Triển khai hai dự án bệnh viện

Dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Cần Thơ có diện tích đất 17.760 m2 ở góc đường 3/2 và Trần Văn Hoài tại trung tâm quận Ninh Kiều; địa chỉ số 150A, đường 3/2. Dự án Bệnh viện Tim mạch Đột quỵ Cần Thơ có diện tích đất 3.755 m2 bên đường Nguyễn Văn Cừ, tại phường An Bình cũng thuộc quận Ninh Kiều. Đây là hai dự án xã hội hóa xây dựng trên đất công nhưng UBND thành phố Cần Thơ không tổ chức đấu giá theo Luật Đất đai cũng như không đấu thầu theo quy định đấu thầu dự án lựa chọn nhà đầu tư.

Bệnh viện Tim mạch đột quỵ Cần Thơ đã đi vào hoạt động

Dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Cần Thơ. Ngày 18/7/2016, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND “Về chính sách khuyến khích xã hội hóa giảm tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế,  văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp”. Quyết định nêu rõ: “Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đăng ký lựa chọn một địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa thì thực hiện chọn nhà đầu tư theo phương thức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng cao nhất các tiêu chí về quy mô, chất lượng, hiệu quả”. Kèm quyết định là danh mục các cơ sở đăng ký thực hiện xã hội hóa, trong đó có Bệnh viện Đa khoa tại số 150A, đường 3/2, quận Ninh Kiều. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, tức là có hiệu lực từ ngày 28/7/2016.

Thế nhưng, trước khi Quyết định số 22 công bố danh mục Bệnh viện Đa khoa có hiệu lực, vào ngày 26/7/2016 Sở KH&ĐT đã có Báo cáo số 2028/BC-SKHĐT thẩm định chủ trương đầu tư Dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Cần Thơ. Trong đó viết: “Thời gian qua, chỉ có một nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa (Quốc tế) tại số 150A, đường 3/2, quận Ninh Kiều là Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec”. Một tuần sau, ngày 02/8/2016, Chủ tịch UBND thành phố có Quyết định chủ trương đầu tư Số 2430/QĐ-UBND cho Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Cần Thơ tại 150A, đường 3/2, quận Ninh Kiều.

Như vậy, Dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Cần Thơ không đăng ký lựa chọn nhà đầu tư cho dự án theo quy định ở Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. Hơn thế, thời điểm đó tại số 150A là Trường Chính trị thành phố Cần Thơ đang hoạt động. Để Dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Cần Thơ triển khai, ngân sách thành phố phải chi khoảng 100 tỷ đồng xây dựng mới Trường Chính trị tại đường Nguyễn Văn Cừ.

Dự án Bệnh viện Tim mạch đột quỵ Cần Thơ: Ngày 15/4/2016, Sở KH&ĐT có Báo cáo thẩm định Số 1046/BC-SKHĐT về chủ trương đầu tư dự án thành lập Bệnh viện Tim mạch đột quỵ Cần Thơ. Trong đó có đoạn: “Thống nhất chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Tim mạch đột quỵ Cần Thơ do Công ty TNHH Đầu tư y tế Việt Cường đầu tư theo hình thức xã hội hóa (bệnh viện chuyên khoa 60 giường) tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ”.

Từ báo cáo trên, ngày 25/4/2016, UBND thành phố có Quyết định chủ trương đầu tư Số 1141/QĐ-UBND cho Bệnh viện Tim mạch đột quỵ Cần Thơ. Dự án Bệnh viện Tim mạch đột quỵ Cần Thơ không đăng ký lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ.

THANH HẢI