Bàn giao “Nhà đồng nghiệp” cho CBCNV PC Lâm Đồng

Vừa qua, Lãnh đạo và Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công đoàn Công ty Tư vấn điện miền Nam, Giám đốc và Công đoàn Công ty Điện lực Lâm Đồng đã tổ chức bàn giao Nhà đồng nghiệp cho gia đình công đoàn viên Nguyễn Thế Trúc, công nhân Đội Quản lý đường dây và trạm biến áp, Điện lực Lạc Dương, Công ty Điện lực Lâm Đồng.

Công đoàn Công ty Tư vấn điện miền Nam, Giám đốc và Công đoàn Công ty Điện lực Lâm Đồng đã tổ chức bàn giao Nhà đồng nghiệp.

Căn nhà được xây dựng với tổng diện tích 85 m2, tường xây gạch, mái tole, nền gạch hoa, thời gian xây dựng gần 3 tháng, tổng kinh phí trên 280 triệu đồng, trong đó Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ 20 triệu đồng; Công đoàn Công ty Tư vấn điện miền Nam hỗ trợ 20 triệu đồng và Công ty Điện lực Lâm Đồng hỗ trợ 20 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp xây dựng.

Được biết đây là căn nhà thứ 3 mà Công đoàn cơ quan EVN SPC đã hỗ trợ kinh phí xây dựng cho CBCNV Công ty Điện lực Lâm Đồng trong thời gian vừa qua.

Thiên Phương