Yên Hồ đã sẵn sàng cho công tác bầu cử

Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Được sự chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là có các văn bản hướng dẫn, chỉ thị, Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Cán bộ và nhân dân rất tin tưởng vào đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là công tác chỉ đạo và các bước, hiệp thương giới thiệu, lấy ý kiến của cử tri đối với công tác Bầu cử. Các văn bản ban hành kịp thời, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định. Cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nô nức đón chờ ngày hội Bầu cử.

Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh có diện tích tự nhiên 746.25 ha, toàn xã có 1390 hộ với 5213 nhân khẩu được phân bổ trên 6 đơn vị thôn xóm. Đảng bộ xã Yên Hồ có 11 Chi bộ, gồm 06 Chi bộ Nông thôn, 03 Chi bộ trường học (Mầm Non, Tiểu Học, THCS), 01 chi bộ Y tế và 01 chi bộ Công an xã. Toàn Đảng bộ có tổng số Đảng viên 384 đồng chí, trong đó có 383 đáng viên chính thức (chiếm 7,34 % dân số), 01 đảng viên dự bị. Đại hội Đảng bộ xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy có 05 đông chí, cấp ủy các chi bộ có 29 đồng chí. UBKT Đảng ủy gôm 5 đồng chí. Thực hiện chỉ thị số 01 – CT/HU ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Ban thường vụ huyện ủy Đức Thọ về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đảng ủy xã Yên Hồ căn cứ các văn bản hướng dẫn của cấp trên đã triển khai tổ chức thực hiện công tác bầu cử.

Về dự có đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án tỉnh, các đồng chí Võ Công Hàm – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Thái Ngọc Hải – PBT Thường trực huyện ủy, Đặng Giang Trung – PCT UBND huyện.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Yên Hồ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, nông nghiệp giảm từ 33% xuống còn 27%, công nghiệp, TTCN, thương mại và dịch vụ từ 30% lên 34%. Đổi mới tổ chức và điều hành các dịch vụ, tạo liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Hình thành các vùng sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao, với tổng diện tích tập trung 200 ha. Năng suất lúa hàng năm đạt 11 tấn/ha. Áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, tạo ra nguồn sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng như nấm, dưa lưới, hoa trong nhà màng, … xây dựng  Rươi, Cáy, trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương. Toàn xã có 08 cơ sở sản xuất kinh doanh, 14 HTX, tổ hợp tác, 85 hộ kinh doanh cá thể. Thu nhập bình quân đầu người từ 30 triệu đồng năm 2015, lên 43 triệu đồng năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,7%, xây dựng 02 khu dân cư kiểu mẫu, 20 vườn mẫu, hàng trăm vườn được chỉnh trang cải tạo, 6/6 thôn văn hóa. 5 năm, Yên Hồ giành trên 1,3 tỷ đồng cho công tác khuyến học, khuyến tài. Chính trị ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững. Hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%, không có chi bộ yếu kém.

Ông Bùi Anh Sơn chủ tịch xã Yên Hồ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, được triển khai. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị và các văn bản có liên quan (các hình thức, phương pháp tuyên truyền, phố biến, kết quả việc quán triệt triển khai: số người tham gia tổ chức hội nghị, tập huấn, hướng dẫn…). Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, các đơn vị thôn xóm: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015. Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban chấp hành Trung ương ban hành. Nghị quyết 133/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 do Quốc hội ban hành. Nghị quyết 1185/NQ-ƯBTVQH14 ngày 11/01/2021 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV do ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành. Nghị quyết 1186/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử, lập danh danh người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung do ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành. Nghị quyết 1187/NQ-UBTVỌH14 ngàỵ 11/01/2021 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 do ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành.

Người dân nhận tiền đền bù đất, đường cao tốc qua xã.

Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Nghị quyết liên tịch 09/2021/NQLT-UBTVQH14 – CP – ĐCTUBTW MTTQVN ngày 15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 do ủy ban thường vụ Quốc hội – Chính phủ – Mặt trận tổ quốc ban hành. Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành. Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 do Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành. Hướng dẫn 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban tổ chức Trung ương ban hành. Thông tư 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành. Hướng dẫn 169-HD/BTGTW ngày 20/01/2021 về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành.

Trụ sở UBND xã Yên Hồ đang được đầu tư xây dựng mới.

Tuyên truyền trực tiếp tại hội trường UBND xã: Thông qua tổ chức hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, Thông qua các cuộc họp chi bộ, các đoàn thể tổng số có 720 lượt người tham gia. Gồm các văn bản: Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban chấp hành Trung ương ban hành. Nghị quyết 133/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 do Quốc hội ban hành. Hướng dẫn 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cứ đại biếu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban tổ chức Trung ương ban hành. Chỉ thị 46-CT/TU ngày 07/8/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủỵ về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chỉ thị số 01 – CT/HU ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Ban thường vụ huyện ủy Đức Thọ về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quang cảnh đường xanh sạch đẹp.

Số lượng các văn bản đã ban hành phục vụ bầu cử HĐND. (Nêu rõ sổ văn bản, nội dung văn bản, ngày tháng năm ban hành). Các văn bản của Đảng ủy: Ngày 18/01/2021 BTV, BCH Đảng bộ họp thống nhất ban hành quyết định số 15- QĐ/ĐU V/v thành lập BCĐ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 23/02/2021 BCĐ ban hành thông báo số 03 /TB/ĐU v/v thông báo phân công nhiệm vụ BCĐ bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND và Uy ban bầu cử xã: Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND xã Yên Hồ v/v thành lập ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày của UBND xã Yên Hồ về việc đề nghị công bố, ấn định Đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Công văn số 02/CV-UBND ngày 05/3/2021 của UBND xã Yên Hồ về việc triển khai thực hiện các công việc trong công tác bầu cử và rà soát, lập danh sách cử tri tại các đơn vị thôn, xóm.

Các văn bản chỉ đạo điềụ hành của UBBC xã. Quyết định số 01/QĐ-UBBC ngày 29/01/2021 của ƯBBC xã Yên Hồ v/v thành lập tiểu ban nhân sự, hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định số 02/QĐ-UBBC ngày 29/01/2021 của ƯBBC xã Yên Hồ v/v thành lập tiểu ban thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử đại biêu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 -2026.

Trường trung học đạt chuẩn Quốc gia.

Quyết định số 03/QĐ-UBBC ngày 29/01/2021 của UBBC xã Yên Hồ v/v thành lập tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định số 04/QĐ-UBBC ngày 29/01/2021 của ƯBBC xã Yên Hồ v/v thành lập tiểu ban Bảo vệ an ninh, trật tự bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định số 05/QĐ-UBBC ngày 29/01/2021 của ƯBBC xã Yên Hồ v/v thành lập tiểu ban Phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biêu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định số 06/QĐ-UBBC ngàỵ 29/01/2021 của UBBC xã Yên Hồ v/v thành lập Tổ giúp việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biêu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Kế hoạch số 02/KH-UBBC ngày 29/01/2021 của UBBC xã Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Thông báo số 01/TB-ƯBBC ngày 29/01/2021 của UBBC xã thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Thông báo số 02/TB-UBBC ngày 29/01/2021 của UBBC xã thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên của Tổ giúp việc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Thông báo số 03/TB-UBBC ngày 22/02/2021 của UBBC xã thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử Đại biếu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026 Hướng dẫn số 01/HD-UBBC ngày 23/02/2021 của ƯBBC xã về việc hướng dần kê khai hồ sơ ứng cử Đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 23/02/2021 của UBBC xã về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng Đại biêu HĐND xã được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Các văn bản của HĐND xã: Công văn sổ 01/CV-HĐND ngày. 19/02/2021 của Hội đồng nhân dân xã Yên Hô vê việc dự kiến, cơ cấu thành phần và phần bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỹ 2021 – 2026. Các văn bản của Mặt trận Tô quốc xã: Kế hoạch số 02/KH – MTTQ ngày 01/02/2021 cúa thường trực MTTQ xã Yên Hồ vê kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021- 2026. Thông báo sổ 01/TB – MTTQ ngày 19/02/2021 của thường trực MTTQ xã Yên Hồ về thông báo dự kiến phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Quỵết định số 02/QĐ – MTTQ ngày 01/3/2021 của thường trực MTTQ xã Yên Hồ về việc thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kế hoạch số 03/KH – MTTQ ngày 01/03/2021 của thường trực MTTQ xã Yên Hồ về kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biêu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Việc phân công nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân để lãnh đạo, chỉ đạo, tô chức thực hiện bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban chỉ đạo bầu cử của xã đã ban hành thông báo sô 03- TB/ĐU, ngày 23/02/2021 về việc thông báo phân công nhiệm vụ BCĐ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ( có văn bản kèm theo). Công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ xã đến thôn xóm, các khu vực, tổ bầu cử: Căn cứ vào nội dung Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo giao cho các đồng chí Trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng uỷ, Ban bầu cử được phân công phụ trách chỉ đạo các đơn vị thôn xóm, dành thời gian tối đa, sâu sát, tận tuỵ, tâm huyết để tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, giải thích và vận động nhân dân thực hiện tổt công tác bầu cử, cùng tham dự các cuộc họp chi bộ và các cuộc họp liên quan đến bầu cử tại các đơn vị bâu cử.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác hiệp thương: Thường trực HĐND xã dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của các tổ chức, đơn vị trình Ban thường vụ và Ban chấp hành Đảng ủy thống nhất sổ lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Yên Hồ nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại công văn số 01/CV-HĐND ngày 01/02/2021 như sau: Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND khóa XXII nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 49 người. (Đại biểu được bầu chính thức là 25 đại biểu). Trong đó: Nam 29 người chiếm tỷ lệ 60%, Nữ 20 người chiếm tỷ lệ 40%, dưới 40 tuổi 10 người chiếm tỷ lệ 20%, người ngoài Đảng 7 người chiêm tỷ lệ 15%. Phân bổ sổ lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cho từng khối như sau : Đảng ủy : 02 người. Trong đó cơ cấu : 01 nam, 01 nữ.  HĐND, UBND; 08 người. Trong đó cơ cấu 07 nam, 01 nữ, cơ cấu kết hợp dưới 40 tuổi 02 người. Mặt trận đoàn thể (cấp xã) Gồm MTTQ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Hội CCB: 07 người. Trong đó cơ cấu : 04 nam, 03 nữ, cơ cấu kết hợp dưới 40 tuổi 02 người. Gồm Hội CCB 01 người. Hội Nông dân 02 người, Hội LHPN 01 người, Đoàn Thanh niên 01 người cơ cấu kết hợp dưới 40 tuổi 01 người, ủy ban mặt trận Tổ Quốc 02 người, cơ cấu kết hợp dưới 40 tuổi 01 người. Kinh tế HTX : 02 người. Trong đó cơ cấu HTX nông nghiệp Yên diên 01 người, HTX nông nghiệp Yên Phúc 01 người. Y tế trường học : 02 người. Trong đó cơ cấu Trạm y tế 01 nam. Trường Tiếu học 01 nữ . Các đơn vị thôn xóm : Tổng số 28 người cơ cấu các thôn như sau: Thôn Tiến Hòa : 05 người : (Gồm bí thư chi bộ, hoặc thôn trưởng 01 người. Hội CCB 01 người. Hội phụ nữ 02 người. Hội Nông dân 01 người. Trong đó cơ cấu kết hợp 01 người dưới 40 tuổi). Thôn Trung Hậu : 04 người : (Gồm bí thư chi bộ hoặc thôn trưởng 01 người. Hội CCB 01 người. Hội Nông dân 01 người. Hội Phụ nữ 01 người. Trong đó cơ cấu kết hợp dưới 40 tuổi 01 người). Thôn Quy Vượng : 05 người : (Gồm bí thư chi bộ hoặc thôn trưởng 01 người. Hội CCB 01 người. Hội Nông dân 02 người. Hội phụ nữ 01 người. Trong đó cơ cấu kết hợp dưới 40 tuổi 01 người). Thôn Tiến Thọ : 04 người : (Gồm bí thư chi bộ hoặc thôn trưởng 01 người. Hội CCB 01 người. Hội Phụ nữ 01 người. Hội Nông dân 01 người. Trong đó cơ cấu kết hợp dưới 40 tuổi 01 người). Thôn Trung Văn Minh : 04 người : (Gồm bí thư chi bộ hoặc thôn trưởng 01 người; Hội CCB 01 người. Hội Nông dân 01 người. Hội Phụ nữ 01 người. Trong đó cơ cấu kết họp dưới 40 tuổi 01 người). Thôn Trung Nam Hồng : 06 người : (Gồm bí thư chi bộ hoặc thôn trưởng 01 người. Hội CCB 01 người. Hội Phụ Nữ 02 người. Hội Nông dân 02 người. Trong đó cơ cấu kết hợp dưới 40 tuổi 01 người). Việc tổ chức thực hiện. (Từ tháng 10 năm 2020 đến 30/5/2021).

Công tác nhân sự: Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND, quy trình công tác nhân sự: Dự kiến tổng số Đại biểu HĐND xã 25 Đại biểu. Cơ cấu, thành phần: Khối Đảng: 02 Đại biểu. Khối Chính quyền: HĐND, UBND: 05 Đại biểu

ủy ban Mặt trận Tô quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội: 05 Đại biểu. Các ngành, Doanh nghiệp, Thôn xóm: 13 Đại biêu. Đảng viên: 22 ĐB. Người ngoài Đảng: 03 ĐB. Nữ: 7 ĐB. Trẻ: 5 ĐB. Thôn xóm: 10 ĐB. Thành phần khác: 3 ĐB. Quy trình công tác nhân sự:…? (nêu cụ thể các bước, các bước hiệp thương). ƯBMTTQ xã, ủy ban bầu cử ban hành Kế hoạch, xây dựng lịch cụ thể và thực hiện các bước hiệp thương theo Nghị quyết, cụ thế: Hội nghị hiệp thương lân thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biêu HĐND được tổ chức ngày 08/02/2021. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để giới thiệu người ứng cử đại biếu HĐND là từ ngày 15 đến ngày 19/2/2021: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba là từ ngày 14 đến ngàỵ 18/4/2021.

Kế hoạch sắp xếp, bố trí các khu vực bầu cử, các tố bầu cử. Ấn định số lượng đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã Yên Hồ nhiệm kỳ 2021-2026 là 6 (sáu) đơn vị. Cụ thể, chi tiết danh sách 6 đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND xã được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử như sau đây: Đơn vị bầu cử số 1 : thôn Tiến Hòa. Số đại biểu HĐND được bầu: 04 (bốn) đại biểu. Đơn vị bầu cử số 2: thôn Trung Hậu. Số đại biểu HĐND được bầu: 04 (bốn) đại biểu. Đơn vị bầu cử số 3: thôn Quy Vượng

Số đại biểu HĐND được bầu: 04 (bốn) đại biểu. Đơn vị bầu cử số 4: thôn Tiến Thọ

Số đại biểu HĐND được bầu: 05 ( năm) đại biểu. Đơn vị bầu cử số 5: Thôn Trung Văn Minh Số đại biểu HĐND được bầu: 04 (bốn) đại biểu. Đơn vị bầu cử số 6: Thôn Trung Nam Hồng Số đại biểu HĐND được bầu: 04 (bốn) đại biểu.

Rà soát, thống kê số lượng cử tri trong toàn xã đến thời điếm bảo cáo. Việc lập danh sách cử tri: UBND xã đã giao cho ban công an xã phối hợp với thôn trưởng các đơn vị thôn xóm bắt đầu thực hiện từ ngày 08/3/2021: Tổng số cử tri có mặt trên địa bàn trong diện quản lý hộ khẩu, nhân khấu: Tổng số: 4315 cử tri: Cử tri Nam Nữ …. ? Tổng số cử tri là người địa phương đang học tập, công tác, đi lao động ở các tỉnh, thành phố trong nước: 857 cử tri. Tổng số cử tri không có hộ khẩu thường trú tại xã, thị trấn (người thuộc địa phương khác) đang làm việc, sinh sống và tạm trú tại xã, thị trấn:   cử tri ? Dự kiến tổng số cử tri sẽ tham gia đi bầu cử ở tất cả các khu vực bỏ phiếu trong toàn xã: 3458 cư tri. Số cử tri không có khả năng tham dự bầu cử…? Lý do…?

Việc xây dựng các phương án đàm báo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ?

Ủy ban bầu cử phân công lực lượng Công an, Quân sự, xây dựng kế hoạch để đảm bảo an ninh chính trị, nắm bắt tình hình dư luận trên địa bàn xã tại kế hoạch số 04/KH-UBBC ngày 10/3/2021. (Có văn bản kèm theo). Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Về đơn thư khiếu nại tố cáo: Trong thời gian triển khai chuẩn bị cho công tác bầu cử đến tại thời điểm chưa có đơn thư khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến công tác bầu cử cũng như các ứng cử viên Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021- 2026. Công tác đảm bảo. Kinh phí cho cuộc bầu cử: UBBC lập dự toán kinh phí phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn xã Yên Hồ là 288 triệu đồng (HĐND phân bổ ngân sách).

Khó khăn: Nguồn ngân sách của địa phương trong những tháng đầu năm đang gặp nhiều khó khăn, đề nghị cấp trên hỗ trợ nguồn tài chính và giải quyết cho tạm ứng một phẩn để thực hiện các nhiệm vụ nhất là công tác tuyên truyền. V.V..

Người dân nhận tiền đền bù đất làm đường cao tốc qua xã.

Làm tốt công tác hiệp thương để lựa chọn những người ứng cử thực sự tiêu biểu đế nhân dân thật sự tin tưởng. Nhân sự ứng cử cần phải đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ, thành phân theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Tổ chức chi bộ Đảng, tổ Đảng luôn là hạt nhân lãnh đạo đảm bảo cho kết quả của cuộc bầu cử. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử cần giải quyết kịp thời, dứt điểm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử phải được các cấp uỷ thường xuyên sâu sát ở cơ sở, giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, lường trước những diễn biến, những tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Quá trình chuẩn bị có sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, sự phổi hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau: Tiếp tục nghiên cứu sâu sắc, quán triệt kịp thời các quan điểm chi đạo của đảng, các cấp. Thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết nội bộ, đoàn kết trong nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần xây dựng khối đại đoàn kết, xây dựng tập thể, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động, xuyên tạc, chống phá cuộc bầu cử trên địa bàn để nâng cao vai trò, ý thứ, nhận thức, đặc biệt là thực hiện đảm bảo các bước quy trình đúng luật quy định.

Tăng cường sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tư tưởng trong nhân dân để giải thích, phân tích các vấn đề đặt ra, các ý kiến, kiến nghị đề xuất chính đáng của người dân, giải quyết kịp thời các vấn đề. Tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết dứt điểm các đơn thư kiến nghị ( nếu có) ngay từ cơ sở nhằm đảm bảo tình hình trước, trong, sau bầu cử. Tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời đảm bảo đúng luật, quy định, bô sung, chỉnh lý, bô cứu khi cần thiết một số nội dung ( nếu có). Kịp thời báo cáo tình hình với cấp trên khi cần thiết để xin ý kiến chỉ đạo. Đê nghị Huyện quan tâm đến nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động bầu cử. Cung cấp các băng đĩa tuyền truyền bầu cử. Cung cấp trang thiết bị phục vụ bầu cử đảm bảo theo quy định của Luật như con dấu của ƯBBC.

Đề nghị Ban chỉ đạo cấp huyện, các ban ngành thường xuyên quan tâm về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đơn vị Yên Hồ.

                                                                                               PV