Video: Thủ tướng yêu cầu tiêm Vaccine COVID-19 từ tuần này