Triển lãm quốc tế về Hệ thống chiếu sáng Guzhen TP Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

207