TPHCM có 3 điều kiện đứng đầu cả nước

10

Ngày 24/9, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề lần thứ 49 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao các đại biểu đã đóng góp cho văn kiện. Qua nhiều lần đóng góp, chất lượng văn kiện ngày càng được nâng cao.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh một số nội dung trong dự thảo Báo cáo Chính trị, như cần giữ cụm từ “… xứng đáng với niềm tin của nhân dân”. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Đảng ta là đảng cầm quyền, tự mình quyết định việc lãnh đạo, nhưng để đo được sự lãnh đạo đó thì niềm tin của người dân chính là thước đo.

Quang cảnh hội nghị lần thứ 49 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X

Về góp ý tên đề án điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2026-2030 để tăng thu ngân sách chuyển Trung ương và tạo tiền đề để TP phát triển nhanh, bền vững, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã giải thích rõ cụm từ “để tăng thu ngân sách chuyển Trung ương”. Hiện nay, TPHCM có 3 điều kiện đứng đầu cả nước, là năng suất lao động cao, hệ số khuếch đại vốn đầu tư xã hội, và hệ số đòn bẩy thu chi ngân sách cao. “Năng suất lao động của TP cao hơn gần 3 lần so với bình quân cả nước. Một đồng vốn đầu tư công sẽ thu hút 10-14 đồng vốn đầu tư xã hội và 1 đồng ngân sách bỏ ra sẽ thu về 5 đồng, trong khi hơn 50 địa phương bỏ ra 1 đồng thì thu về không tới 1 đồng.”- Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu.

Đối với tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh cần bổ sung đánh giá tác động, ý nghĩa của thu nhập tăng thêm đối với cán bộ công chức. Thông thường để có mức thu nhập tăng thêm 1,2 lần thì cán bộ công chức phải mất 15-25 năm làm việc. “Chính sách về thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 54 đã góp phần động viên cán bộ công chức làm việc có năng suất cao hơn, tạo động lực cải cách hành chính.”- Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông qua Nghị quyết chuyên đề hội nghị lần thứ 49 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X với các nội dung như: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo chuyên đề tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ TP lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động số 08 – CTTHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp giai đoạn 2016 – 2020”. Bên cạnh đó là 20 chương trình, đề án thành phần trong 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm phát triển TP trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

“Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM yêu cầu toàn Đảng bộ nêu cao truyền thống cách mạng, tự hào TP mang tên Bác Hồ, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 của TP chủ động ngăn chặn quyết liệt nguy cơ lây nhiễm Covid – 19 trong cộng đồng, đảm bảo giữ vững an ninh, chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

TTBC