Thay thành viên Ủy ban quốc gia về trẻ em

23

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia về trẻ em thay bà Đào Hồng Lan.

PV