Ralaco với chiến lược Chuyển đổi số và 4 đột phá

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn tới 2 thị trường xuất khẩu chủ lực của Cty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông (Ralaco) là Brazil và Hàn Quốc, mặc dù phát triển được thị trường mới ở Mỹ, Ý, Nhật, nhưng trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu của Cty mới chỉ đạt 90,5% so cùng kỳ, doanh thu đạt 3.060 tỷ, tăng 13,2%, lợi nhuận đạt 262 tỷ, tăng 28,1% so 9 tháng đầu 2019, gần 2.100 CBCNV không một ai bị lây nhiễm Covid -19.

Năm 2020, Cty đề ra mục tiêu tăng trưởng doanh thu 19,7%, do ảnh hưởng của đại dịch Covid, tốc độ tăng trưởng 9 tháng đầu năm mới đạt 13,2%, có được kết quả trên là sự phấn đấu rất cao của  phong trào Lao động sáng tạo của toàn thể CBCNV Rạng Đông. Điều này được Lãnh đạo Công ty đánh giá:“ Các mặt hoạt động Công ty và Nhiệm vụ SX – KD 9 tháng đầu 2020 đạt kết quả rất tốt ”. Đó là thành quả của Phong trào Lao động sáng tạo: 1.229 Sáng kiến – Cải tiến –  Hợp lý hóa (SKCT), trong đó 431 SKCT đã được áp dụng có hiệu quả trong thực tế, 327 SKCT đang triển khai áp dụng tại công ty.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Cty cho biết: Để tạo tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng 2021 là 24-28%, doanh thu 6.300 tỷ, Cty đã đề ra bốn giải pháp đột phá mới trong 200 ngày sắp tới, để 28/4/2021 báo công với Bác Hồ, “ Làm thỏa lòng Bác mong ”.

Cán bộ của Cty giới thiệu với các đại biểu quy trình hoạt động chuyển đổi số của Ralaco trong Hội thi sáng tạo năm 2020
Cán bộ của Cty giới thiệu với các đại biểu quy trình hoạt động chuyển đổi số của Ralaco trong Hội thi sáng tạo năm 2020

Thứ nhất: Phong trào Lao động sáng tạo của CBCNV Rạng Đông phải là hiện thực hóa Chiến lược phát triển – Chiến lược Chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 phải nâng được sức cạnh tranh của Công ty, sản phẩm Rạng Đông phải vững bước vào các nước G20, G7 và phải được đo đếm hiệu quả bằng giá trị thiết thực.

Thứ hai: Tư tưởng chủ đạo của Chiến lược phát triển Công ty là chuyển từ Công ty                công nghệ sang Công ty công nghệ cao, là chuyển đổi số. Sau 60 năm xây dựng và phát triển, Công ty Rạng Đông đã trải qua 4 thời kỳ chuyển tầng công nghệ, từ công nghệ đèn dây tóc dựa trên hiệu ứng Joule của dòng điện, đến tầng công nghệ mới: Hệ sinh thái LED 4.0. Ở Rạng Đông, mỗi lần chuyển tầng công nghệ là một lần củng cố thêm vị trí dẫn đầu của thương hiệu Rạng Đông trong ngành Chiếu sáng Việt Nam.

Sản phẩm lõi của Rạng Đông giai đoạn “ Hệ sinh thái LED 4.0 ” là Dịch vụ đồng bộ trọn gói, là sản phẩm và dịch vụ có mức độ phức tạp cao: Để thực hiện Chiến lược sản phẩm đó, phải nâng cao năng lực R&D, năng lực thiết kế, năng lực sản xuất và quản trị được số hóa. Để kinh doanh sản phẩm và dịch vụ đó đòi hỏi phải nhanh chóng phát triển mô hình kinh doanh mới trên các nền tảng số (Platform) với hành vi và vai trò người tiêu dùng khác hẳn thị trường truyền thống. Chuyển từ Công ty công nghệ sang Công ty công nghệ cao còn đòi hỏi nâng cao công nghệ Marketing, công nghệ bán các sản phẩm công nghệ cao. Từ 01/10/2020 mô hình bán hàng trên Platform của LUMI đã bắt đầu, nhanh chóng phát triển với cả Platform của FPT, Viettel.

Nhạy bén và chủ động đón nhận cuộc Cách mạng I-4.0, từ 2017 Công ty đã phát triển các sản phẩm Smart LED; kết nối, liên hoàn, số hóa và thực hiện ISO – Online một số dây chuyền; Thực hiện phần mềm ứng dụng ERP ở một xưởng sản xuất, nhằm tiếp cận, thử nghiệm chuyển đổi số. Tháng12-2019, BCH Đảng Bộ và Lãnh đạo Công ty đã Ban hành Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện Chiến lược Chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030, coi Chuyển đổi số là động lực chủ yếu. Mục tiêu đến 2025 doanh thu gấp 4 lần 2019, hoàn thành khâu sản xuất thông minh với 70-80% dữ liệu được kết nối, tự động xử lý và phân tích trong một hệ thống thống nhất. Đến năm 2030 hoàn thành Nhà máy thông minh, với thu nhập bình quân 2025 đạt 2.000 USD/người x tháng.

Thứ ba: Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu Quí 4 năm 2020, đạt tốc độ tăng trưởng 20-25% so cùng kỳ đòi hỏi đợt tăng tốc và bứt phá mới nhằm hoàn thành mục tiêu. Qua 9 tháng tiến hành chuyển đổi ở cả 3 Khối: Quy trình, Công nghệ và Con người & Tổ chức, qua 3 tháng thực hiện mô hình Quản trị mục tiêu và kết quả công việc bứt phá (OKRs), Quí 4/2020 phải thúc đẩy nhanh và tiến hành hiệu quả Chiến lược Chuyển đổi số Công ty nhằm giành thắng lợi, tạo tiền đề tăng trưởng 2021: 24-28%, đạt doanh thu 6.300 tỷ.

Với điều kiện Việt Nam và Rạng Đông, Cty xác định mục tiêu sau 5 năm, thông minh hóa khâu sản xuất, doanh thu & NSLĐ tăng 4 lần. Cty xác định, chuyển đổi số không phải chỉ là sử dụng CNTT, mà trước hết là Chuyển đổi tư duy nhận thức, Chuyển đổi Chiến lược, Chuyển đổi cách thức làm việc và kết nối để thích ứng với thời đại số và khách hàng số, đòi hỏi phải tiến hành đồng thời ở cả 3 Khối Quá trình – Công nghệ – Con người & Tổ chức ở tất cả các khâu và các lớp.

Chính vì vậy, bước vào 2020, Phong trào thi đua làm theo lời Bác trong mọi công việc thường xuyên hàng ngày của tất cả mọi người đã được Cty tập trung hướng vào yêu cầu mới – Thi đua Lao động sáng tạo và bên cạnh phẩm chất truyền thống của Con người Rạng Đông 6T & 4 Cùng, được bổ sung thêm: Đoàn kết – Chủ động – Sáng tạo – Tốc độ và Chuyên nghiệp.

Ngày hội Sáng tạo tiến hành từ đầu năm 2020; Cuộc thi sáng tác Slogan, cuộc thi sáng tác các clip giới thiệu sản phẩm Rạng Đông ( Xspace ) là những hình thức phong phú, là chiếc nôi nuôi dưỡng sự sáng tạo; Trung tâm Sáng tạo ý tưởng mới và Quĩ Đầu tư mạo hiểm đã chính thức được thành lập làm bà đỡ cho mọi ý tưởng sáng tạo, vì sáng tạo luôn đi cùng với rủi ro. Tổ chức kết nối, đồng bộ toàn chuỗi hiện thực hóa những tư tưởng Chiến lược đã tạo nên kết quả rất tốt vừa qua.

Thứ tư: Mục tiêu Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 25 quyết định đến 2025 doanh thu tăng gấp 4 lần, hoàn thành khâu sản xuất thông minh và xây dựng Công ty có môi trường làm việc luôn sáng tạo, văn hóa hơn, văn minh hơn, chuyên nghiệp hơn và hạnh phúc hơn với thu nhập bình quân 2000 USD/người x tháng là khát vọng của mọi người Rạng Đông.

Mục tiêu đó chỉ có thể thực hiện được bằng con đường tiến hành Chuyển đổi số Công ty, là mô hình tăng trưởng cấp số nhân, tốc độ tăng trưởng hàng năm phải là 25-27% năm và sau 5 năm phải tăng trưởng tính bằng số lần.

Năm 2020, năm mở đầu chính thức triển khai một số chương trình Chiến lược Chuyển đổi số, nhưng vừa mở đầu đã vấp phải đại dịch Covid-19, Cty đã phát động cao trào đồng khởi phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống, tích hợp cộng hưởng các lợi thế so sánh vi mô trong khung không – thời gian thực thành lợi thế cạnh tranh – đó là mô hình tăng trưởng cấp số nhân quá độ. PGS/TSKH Nguyễn Văn Minh đã giới thiệu phương pháp thiết lập mục tiêu và quản lý công việc bứt phá OKRs, một  phương pháp tổ chức công việc đồng bộ cho mọi bộ phận của Công ty, ở đó những cá nhân ưu tú vừa có thể phát huy tối đa khả năng của họ, vừa hợp sức với nhau vì mục tiêu chung và sức mạnh của tổ chức được nhân lên gấp bội. Còn Kazuhiro Okuda, tác giả cuốn sách OKRs – Phương pháp thiết lập mục tiêu và quản lý công việc vượt trội đã đưa ra công thức:  Sức mạnh tổ chức = Sự kết hợp giữa sức mạnh cá nhân + Sức mạnh hiệp lực tăng cường.

Mới chỉ áp dụng bước đầu ở một vài bộ phận hơn 1 tháng nay, song kết quả tiêu thụ Quí 3 đạt 1.022 tỷ vượt xa mục tiêu điều chỉnh do đợt 2 Covid-19 ( 950 tỷ ) và đạt 95,5% mục tiêu Quí 3 nêu ra từ đầu năm 1.070 tỷ.

Ngày Hội sáng tạo lần này, Cty tập trung tổng kết những kết quả đạt được và những vấn đề cần rút kinh nghiệm và hoàn thiện, trong vận hành mô hình OKRs, để bước vào Cao trào Thi đua nước rút Quí 4 vừa tăng tốc, vừa xốc lại đội ngũ, vừa hoàn thiện qui trình, hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2020, năm đầu tiên của Chiến lược Chuyển đổi số Công ty giai đoạn  2020 – 2025, tầm nhìn 2030.

Trong suốt 30 năm Đổi mới từ 1990 đến 2019, đặc biệt năm 2019 xảy ra sự cố ngoài ý muốn là vụ cháy ngày 28-8-2019, nhưng Rạng Đông đã đạt kỳ tích suốt 30 năm liên tục: Doanh thu, Nộp Ngân sách, Lợi nhuận thực hiện, thu nhập CBCNV và cổ tức ổn định, liên tục, vững chắc năm sau cao hơn năm trước. Năm 2019 hoàn thành các mục tiêu đề ra cho 2020, sớm một năm trong Chiến lược 2016 – 2020.

Với bốn giải pháp đột phá, phát huy truyền thống: Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng & Có Bác Hồ, Cty đã và đang quyết phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2020, nối dài thêm truyền thống 31 năm tăng trưởng ổn định, liên tục, vững chắc lập thành tích báo công với Bác Hồ ngày 28/4/2021, Ngày Bác Hồ về thăm và kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty.

 Quang Hùng