Quảng Trị: PC Quảng Trị đầu tư hơn 100 tỷ đồng xây dựng lưới điện trong năm 2022

Print Friendly, PDF & Email

Ngày 12/1/2022, Công ty Điện lực Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác đầu tư xây dựng năm 2022 với sự tham dự của các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát. Ông Trần Quang Đông – Phó giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị chủ trì Hội nghị.

Phát triển điện lưới phục vụ nhân dân.

Năm 2022, Công ty Điện lực Quảng Trị được Tổng công ty Điện lực miền Trung giao quản lý 19 công trình đầu tư xây dựng, gồm: xây dựng mới 12,9 km, cải tạo 35,2 km đường dây trung áp; xây dựng mới 51,7 km, cải tạo 35,2 km đường dây hạ áp; xây dựng mới 43 trạm biến áp với tổng dung lượng 7.830 kVA và cải tạo 61 trạm biến áp với tổng dung lượng 11.770 kVA. Tổng số vốn cho các công trình đầu tư xây dựng lưới điện trong năm 2022 là 106 tỷ đồng.

Để đảm bảo hoàn thành 100% các công trình đầu tư xây dựng năm 2022 đúng tiến độ và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng của Tổng công ty Điện lực miền Trung giao, Công ty Điện lực Quảng Trị cùng các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát đã rà soát những khó khăn thường gặp trong công tác đầu tư xây dựng. Từ đó đặt ra những phương án, giải pháp nhằm hoàn thành tốt công tác đầu tư xây dựng trong năm 2022.

Đầu tư điện lưới ở Quảng Trị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Quang Đông – Phó Giám đốc Công ty yêu cầu các phòng, ban, đơn vị phải nỗ lực, quyết tâm để cùng nhau thực hiện. Bên cạnh đó, Phó giám đốc Trần Quang Đông đề nghị các nhà thầu cần tập trung mọi nguồn lực, phương tiện để thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng của công trình. Theo đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng PC Quảng Trị cần phải bám sát tiến độ chi tiết từng công trình, đôn đốc nhà thầu lập tiến độ, lịch cắt điện theo tuần.

Ông Trần Quang Đông lưu ý, để đáp ứng tiến độ của công trình, các Đơn vị thi công và Đơn vị quản lý vận hành cần phối hợp làm việc với chính quyền địa phương và các hộ dân liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, cùng với Công ty Điện lực Quảng Trị rà soát để cung cấp vật tư thiết bị phục vụ xây lắp đúng tiến độ từng công trình.

                                                                                     Thu Trang