26 C
Hanoi
Thứ Tư, 4 Tháng Mười, 2023

Phẫu thuật ánh sáng cho mắt: Bảo hiểm xã hội cảnh báo chất lượng thấp giá cao

Print Friendly, PDF & Email

Bảo hiểm xã hội TPHCM có công văn gửi các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cảnh báo việc đấu thầu vật tư y tế trong năm 2022 có hiện tượng chọn mặt hàng chất lượng thấp với giá cao, giá chênh lệch lớn ngay trong một nhóm. Công văn nêu cụ thể một số mặt hàng là Thủy tinh thể nhân tạo mềm dùng trong phẫu thuật chữa bệnh đục thủy tinh thể để phục hồi ánh sáng cho mắt.

Công văn số 886/BHXH-GĐ2 ngày 23/8/2022 của Bảo hiểm xã hội TPHCM

Công văn của Bảo hiểm xã hội

Công văn của Bảo hiểm xã hội TPHCM số 886/BHXH-GĐ2 ngày 23/8/2022 do Phó giám đốc Nguyễn Thị Thu Hằng ký thay giám đốc, gửi các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Công văn cho hay: “Căn cứ dữ liệu nhóm thầu được công khai tại Cổng công khai y tế của Bộ Y tế, địachỉ: http:// congkhaiyte.moh.gov.vn và Trang công khai trang thiết bị y tế của Bộ Y tế, địa chỉ https://congkhaigiadmec.moh. gov.vn. Trên cơ sở phân tích và tổng hợp Danh mục vật tư y tế tại hệ thống thông tin giám định xây dựng theo các kết quả trúng thầu vật tư y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn TPHCM năm 2022, Bảo hiểm xã hội TPHCM thông báo kết quả so sánh giá trúng thầu năm 2022 theo nhóm thầu của các loại vật tư y tế”. Trong đó, thủy tinh thể nhân tạo mềm được nêu cụ thể:“Danh sách các vật tư y tế thuộc nhóm đạt tiêu chí thấp nhưng có giá trúng thầu cao hơn giá mặt hàng thuộc nhóm đạt tiêu chí cao (kèm phụ lục 01, phụ lục 02)”.

Phụ lục 2 kèm công văn của Bảo hiểm xã hội TPHCM

Để sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Công văn của Bảo hiểm xã hội TPHCM “đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh rà soát và có giải pháp kiểm soát giá trong việc xây dựng giá kế  hoạch trong các đợt thầu tiếp theo; thương thảo với các nhà thầu để điều chỉnh giá vật tư y tế phù hợp giữa các nhóm và ngay trong nhóm và gửi về Bảo hiệm xã hội TPHCM trước ngày 22/9/2022”.

Kèm theo Công văn có Phụ lục 2 với nội dung “Phạm vi cung cấp hàng hóa, giá trị bảo đảm dự thầu, doanh thu, quy mô yêu cầu”, nêu 9 loại thủy tinh thể nhân tạo mềm. Trong đó, “Thủy tinh thể mềm, một mảnh, ngậm nước, đơn tiêu, không lắp sẵn” có đơn giá dự toán cao nhất là 3.400.000 đồng/cái; đơn giá dự toán thấp nhất là “Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, hỗn hợp, không lắp sẵn”  với 1.735.000 đồng/cái. Cả hai sản phẩm đều có số lượng mời thầu 7.165 cái.

Tiếp tục chọn sản phẩm chất lượng thấp giá cao

Đại diện Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết, qua thời hạn đề nghị “rà soát và có giải pháp kiểm soát giá trong việc xây dựng giá kế hoạch trong các đợt thầu tiếp theo” nhưng vẫn chưa nhận được đầy đủ báo cáo của các cơ sở khám, chữa bệnh. Trong lúc đó, lại phát hiện kết quả xét thầu ngày 13/9/2022 của Bệnh viện Mắt TPHCM với sản phẩm có giá cao đúng từng chi tiết khi so sánh với sản phẩm trong nhóm mà Bảo hiểm xã hội đã cảnh báo.

Thông báo số 617/TB-BVM ngày 13/9/2022 của Bệnh viện Mắt TPHCM về trúng thầu gói “mua sắm thủy tinh thể đơn tiêu năm 2022-2023” do Phó giám đốc Đỗ Quốc Hiệp ký. Trong bảng tổng hợp kết quả sản phẩm trúng thầu có sản phẩm số 6: Thủy tinh thể mềm, một mảnh, ngậm nước, đơn tiêu, không lắp sẵn; đơn giá  3.400.000 đồng/cái; số lượng 7.165 cái; thành tiền 24.361.000.000 đồng. Sản phẩm số 9: Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, hỗn hợp, không lắp sẵn; đơn giá 1.718.000 đồng/ cái; số lượng 7.165 cái; thành tiền 12.309.470.000 đồng. Sản phẩm số 11: Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, ngậm nước; đơn giá 1.735.000 đồng/cái; số lượng 7.165 cái; thành tiền 12.431.275.000 đồng.

Các sản phẩm trên giống nhau về tính năng kỹ thuật, còn giá trúng thầu thì sản phẩm số 6 đắt  gần gấp đôi sản phẩm số 9 và số 11; với số lượng 7.165 cái, sản phẩm số 6 đã đắt hơn số 9 là 12.051.530.000 đồng và đắt hơn sản phẩm số 11 là 11.929.725.000 đồng. Như thế, cảnh báo trong Công văn của Bảo hiểm xã hội TPHCM là vật tư y tế chất lượng thấp nhưng có giá trúng thầu cao đã lặp lại.

Công văn của Bảo hiểm xã hội TPHCM khi đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh kiểm soát giá trong việc xây dựng giá kế hoạch đấu thầu còn có mục đích ngăn ngừa “chiêu” chỉ định thầu. Cho nên trong Phụ lục 2 “Phạm vi cung cấp hàng hóa, giá trị bảo đảm dự thầu, doanh thu, quy mô yêu cầu” có nêu mục “doanh thu yêu cầu” và “quy mô yêu cầu”; bởi lẽ khi nêu giá sản phẩm 3.400.000 đồng/ cái thì yêu cầu năng lực nhà thầu phải đạt doanh thu hơn 36 tỷ đồng và quy mô hợp đồng hơn 12 tỷ đồng, gần gấp đôi so với sản phẩm chỉ có giá 1.735.000 đồng. Rõ ràng đã hạn chế nhà thầu tham gia, tương tự chỉ định thầu và kết quả như đã thấy, sản phẩm vẫn là chất lượng thấp nhưng với giá cao vì chỉ có nhà thầu hạn chế tham gia. Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho hay vẫn tiếp tục theo dõi để chấn chỉnh những vấn đề đặt ra.

THANH HẢI (Theo TC AS&CS số in tháng 10/2022)

Bài viết liên quan