Widget not in any sidebars

Kiện toàn BCĐ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng...

Xã Thọ Điền nổi bật phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Năm 2020 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã Thọ Điền...

Huyện Nghi Xuân đơn vị xuất sắc dẫn đầu toàn tỉnh Hà Tĩnh phát triển kinh tế xã hội

Trung ương, tỉnh ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết trên các lĩnh vực.  Huyện Nghi Xuân – Tĩnh Hà Tĩnh được tỉnh xác...

Xã Xuân Phổ đại hội Đảng thành công và phát huy lợi thế du lịch, tiểu thủ công nghiệp trong nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Xã Xuân Phổ - Huyện Nghi Xuân - Tĩnh Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ...

Quảng Trị: Phong trào xây dựng nông thôn mới luôn phát huy

Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã...

2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký các Quyết định công nhận huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đạt chuẩn nông thôn mới...

Thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây...

Thị Trấn Nghèn, xứng tầm một trung tâm thành phố trẻ!

Với tiềm năng, lợi thế thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã và đang nỗ lực phấn đấu xây dựng thị...

Thành phố Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây...

TP Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký các quyết định công nhận thành phố Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng...

TIN ĐỌC NHIỀU

TIN MỚI NHẤT


Widget not in any sidebars