Ninh Thuận: Hướng dẫn kiểm soát dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh

Print Friendly, PDF & Email

Ngoài việc phải chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 thì trước tiên người nhập cảnh vào tỉnh Ninh Thuận do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đưa về cần phải có văn bản chấp thuận của cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ giám sát, phòng chống dịch đối với người nhập cảnh.

Căn cứ Công văn 10688/BYT-MT của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh, người nhập cảnh trước khi về Việt Nam phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 ( trừ trẻ dưới 2 tuổi); thực hiện khai báo và chuẩn bị giấy chứng nhận tiêm chủng, chứng nhận khỏi bệnh Covid-19 để kiểm tra theo quy định.

Theo quy định, người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trong 03 ngày đầu, thực hiện xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 03 kể từ ngày nhập cảnh và theo dõi sức khỏe đến hết ngày thứ 14.

Người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine Covid-19: cách ly tại nơi lưu trú 07 ngày, thực hiện xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 03 và thứ 07, tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết ngày thứ 14.

Đối với người nhập cảnh dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai và người có bệnh lý nền được cách ly cùngs cha/mẹ/người chăm sóc. Trong đó người chăm sóc phải đảm bảo điều kiện về tiêm phòng, tự nguyện cách ly và thực hiện nghiêm các yêu cầu về xét nghiệm và phòng chống dịch.

 

Trong quá trình di chuyển người nhập cảnh từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi lưu trú, quá trình cách ly phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống, dịch Covid-19.

My Nhung