Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2020

20

Từ tháng 7/2020, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Bỏ chế độ biên chế suốt đời với viên chức; Nâng chuẩn trình độ đối với giáo viên; Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng/tháng; Thêm nhiều trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ dân quân tự vệ…

Luật số 52/2019/QH14 Chính thức bỏ chế độ biên chế suốt đời đối với viên chức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Chính thức bỏ hợp đồng không xác định thời hạn hay còn gọi là “biên chế suốt đời” đối với viên chức, trừ 03 trường hợp sau: Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020; Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức; Người được tuyển dụng viên chức làm việc tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Luật số 43/2019/QH14 Nâng chuẩn trình độ đối với giáo viên có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Nâng chuẩn trình độ với các cả các cấp học, giáo viên mầm non phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên; Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên; Giảng viên đại học tối thiểu phải có bằng thạc sĩ. Việc nâng chuẩn trình độ sẽ thực hiện theo lộ trình.

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng/tháng, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân được điều chỉnh như sau: Người nộp thuế mức cũ 9 triệu đồng/tháng điều chỉnh lên mức mới là 11 triệu đồng/tháng.

Luật số 38/2019/QH14 Mở rộng quyền của người nộp thuế, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Một số quyền lợi như: Được nhận các văn bản liên quan đến nghĩa vụ thuế của các cơ quan chức năng khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; Được biết thời hạn hoàn thuế, số tiền thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý số tiền thuế không được hoàn.

Luật số 48/2019/QH14 Thêm nhiều trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ dân quân tự vệ. Các trường hợp sau: Nam giới một mình nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; Người có chồng hoặc vợ là công chức, viên chức, công nhân quốc phòng phục vụ trong quân đội, công an; Lao động chính duy nhất trong hộ cận nghèo.

Luật số 49/2019/QH14 Những đối tượng được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn. 4 đối tượng được cấp hộ chiếu phổ thông: Người ra nước ngoài có thời hạn bị mất hộ chiếu phổ thông, có nguyện vọng về nước ngay; Người có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan thẩm quyền nước sở tại nhưng không có hộ chiếu; Người phải trở về nước theo điều ước quốc tế hay thỏa thuận quốc tế về việc nhận lại công dân; Người được cấp hộ chiếu phổ thông vì lý do quốc phòng an ninh. Hộ chiếu phổ thông rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

Nghị định 58/2020/NĐ-CP Doanh nghiệp được đóng bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) với mức thấp hơn. Người sử dụng lao động được đề xuất đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn từ 0,5% xuống còn 0,3% nếu đáp ứng đủ 4 điều kiện sau: Doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề có nguy cơ TNLĐ, BNN; Trong 3 năm kể từ khi đề xuất không bị phạt về vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, về vệ sinh lao động và BHXH; Thực hiện báo cáo định kì về TNLĐ và báo cáo về an toàn vệ sinh lao động chính xác, đúng thời hạn trong 3 năm liền kề trước năm đề xuất; Tần suất TNLĐ của 3 năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm 15% trở lên so với với tần suất TNLĐ 3 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không xảy ra tai nạn trong 3 năm liền kề trước năm đề xuất.

Nghị định 61/2020/NĐ-CP Thêm giấy tờ có thể thay thế trong hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Bổ sung thêm 3 loại giấy tờ có thể sử dụng trong hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp: Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có thông tin của người lao động, loại hợp đồng đã ký, lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động; Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp, hợp tác xã giải thể, phá sản, bãi nhiệm, miễn nhiệm cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã; Xác nhận của Sở kế hoạch và Đầu tư về việc người lao động không có giấy xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện pháp luật.

Hữu Vũ