Ngừng xây dựng Đề án Hệ Thống hóa mạng lưới phân phối phù hợp với quy mô dân số, đặc điểm địa phương

21

Chính phủ đồng ý Bộ Công Thương không thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án “Hệ Thống hóa mạng lưới phân phối phù hợp với quy mô dân số và đặc điểm của địa phương nhằm bảo vệ sản xuất trong nước, hạn chế hoạt động giao thương tiểu ngạch, phát triển thị trường trong nước phù hợp với cam kết hội nhập” đã được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 3/10/2017.

PV