Nâng cao chất lượng, thương hiệu của Tạp chí Xây dựng và Đô thị trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0

105

 Nhằm nâng cao chất lượng, thương hiệu Tạp chí, đồng thời đạt sự gắn kết hơn nữa giữa các đơn vị trong và ngoài ngành, nhất là trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, ngày 22/10/2019 tại Hà Nội, Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng, thương hiệu của Tạp chí Xây dựng và Đô thị trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0”. Tạp chí Xây dựng và Đô thị là tạp chí chuyên sâu về khoa học quản lý của ngành xây dựng, theo sát các hoạt động của ngành xây dựng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, phản ánh các vấn đề về xây dựng và đô thị. Đây chính là sự khẳng định của Lãnh đạo Học viện và Tạp chí.                                                           Các đại biểu tham dự Hội thảo

      Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông, Ông Đặng Khắc Lợi – Phó Cục trưởng, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Học viện, Tạp chí, các Cục, Vụ, Viện, Trường đại học trong và ngoài ngành, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện, các cơ quan thông tin truyền thông, báo, tạp chí, các doanh nghiệp tài trợ như Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD), Tổng Công ty Xây dựng Công an và đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên của Tạp chí.

Toàn cảnh Hội thảo

 

Giám đốc Học viện-Tổng biên tập phát biểu đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Tạp chí

Tạp chí Xây dựng và Đô thị đã trải qua 10 năm hoạt động và đã xuất bản được 65 kỳ. Các chuyên mục gắn với công tác quản lý trong lĩnh vực xây dựng và đô thị đã thu hút được sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý trong Bộ và các bộ, ngành, các địa phương thuộc ngành xây dựng. Tạp chí còn là diễn đàn trao đổi về khoa học quản lý với những chuyên đề chất lượng cao, về quản lý và phát triển đô thị, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, quản lý hoạt động xây dựng, kinh tế xây dựng, phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng.

Tạp chí luôn thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, là cầu nối giữa các chuyên gia, các giảng viên, các học viên của Học viện, các cán bộ trong và ngoài ngành, chia sẻ phổ biến kiến thức, kinh nghiệm trong giảng dạy, học tập và ứng dụng trong thực tế. Có được kết quả nêu trên là do sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Xây dựng và Học viện. Tạp chí đã nhận được sự đánh giá cao của độc giả và các cơ quan quản lý. Điều đó góp phần tích cực trong việc xây dựng thương hiệu Học viện ngày một phát triển hơn trong quá trình đô thị hóa nhanh, mạnh như hiện nay.

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển của các phương tiện truyền thông mới, cách thức làm báo mới, sự ra đời của truyền thông đa phương tiện, báo in, báo mạng, phát thanh, truyền hình, đọc, nghe, xem nhằm đáp ứng nhu cầu mới của độc giả và xã hội đòi hỏi các cơ quan báo chí nói chung, Tạp chí Xây dựng và Đô thị nói riêng buộc phải đổi mới từ nhận thức khái niệm cách mạng công nghiệp 4.0 về truyền thông đa phương tiện đến đổi mới phương thức làm báo, công nghệ làm báo hiện đại, đến công cụ phương tiện nghe nhìn, đến việc tìm nguồn tin bài, nguồn kinh phí xuất bản và sự hợp tác.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ thông tin và Truyền thông, đánh giá cao sự cống hiến của Tạp chí đối với ngành xây dựng và ngành báo chí.

Ông Tào Khánh Hưng, Thạc sĩ – Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng và Đô thi, đã nêu khái niệm về Hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0 – Cơ hội và Thách thức.

Hội thảo đã được nghe gần 10 tham luận và trao đổi tìm giải pháp rất sôi động của các diễn giả. Các đại biểu tham dự Hội thảo đã đưa ra được những gợi ý về sự cần thiết và nhận thức cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, về truyền thông đa phương tiện; về công nghệ làm truyền thông, báo, tạp chí; về đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật công nghệ, kỹ năng làm nghề, phương pháp tạo nguồn tin, bài, nguồn kinh phí cho việc xuất bản, phát hành và hợp tác, thúc đẩy sự phát triển và phát triển bền vững. Điều đó có thể góp phần trong việc đổi mới nâng cao chất lượng và thương hiệu cho Tạp chí Xây dựng và Đô thị nói riêng, cho các cơ quan báo chí nói chung trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiêp 4.0./.

 Phạm Hồng Thông