Liều mình bắt cá trên tràn xả lũ ở Khánh Hòa

66

Thấy hồ chứa nước Cam Ranh (Khánh Hòa) xả lũ, người dân đua nhau mang lưới đứng giữa dòng nước chảy xiết để bắt cá bất chấp nguy hiểm.

Yến Trần

Nguồn: vnexpress.vn