Huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đạt chuẩn nông thôn mới

82

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 799/QĐ-TTg công nhận huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018.
Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Phú Yên có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

PV

https://anhsangvacuocsong.vn/