Hội nghị Khoa học chiếu sáng toàn quốc 2021: Chiếu sáng vì sức khỏe cộng đồng và môi trường

Hội nghị Khoa học chiếu sáng toàn quốc 2021: Chiếu sáng vì sức khỏe cộng đồng và môi trường. Hội nghị diễn ra trong 02 ngày từ ngày 18-19/06/2021 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Star Galaxy, 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

PV