Hội Chiếu sáng Việt Nam, tiếp tục đổi mới, nâng cao vị thế của Hội, lấy phục vụ con người làm trung tâm,…”

PGS. TS Nguyễn Hồng Tiến Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam LTS.Hội chiếu sáng Việt Nam (CSVN) đã tròn 15 tuổi, trải qua 3 nhiệm...

An Giang: Thống nhất quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng

Hoạt động dịch vụ công ích cấp huyện ở tỉnh An Giang được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị...

Đại hội Hội chiếu sáng khóa IV và Hội nghị Khoa học chiếu sáng toàn quốc 2019

HỘI CHIẾU SÁNG VIỆT NAM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 136 /TB – HCSVN V/v Đại...

Xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và bước chuyển mình của Rạng Đông

Toàn cầu đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với nhiều cơ hội và thách thức. Việt Nam nói chung và ngành...

Điện Quang vinh dự được công nhận “Sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh 2018”

Là doanh nghiệp duy nhất Ngành điện tử - công nghệ thông tin, Điện Quang vinh dự được bình chọn là "Sản phẩm công...

TIN ĐỌC NHIỀU

TIN MỚI NHẤT