36 C
Hanoi
Thứ Hai, 17 Tháng Sáu, 2024

Hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết số 39 sẽ tạo được nền tảng vững chắc để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, thông minh, hiện đại

Print Friendly, PDF & Email

Là yêu cầu của đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra vào sáng nay (16/9) tại TP Vinh.

Đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định: Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có ý nghĩa rất quan trọng, do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo, nhằm quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39-NQ/TW, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm đối với các cơ quan Trung ương, các địa phương trong khu vực, đặc biệt là Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Nghệ An có vị trí chiến lược rất quan trọng đối với vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và cả nước; là địa phương có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, nhiều tiềm năng, lợi thế về con người, hệ thống giao thông đa dạng, kết nối thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú; quê hương của làn điệu dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trong và ngoài nước. Nói đến Nghệ An là nói đến vùng đất nhiều truyền thống văn hóa, cách mạng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều bậc tiền bối cách mạng xuất sắc như đồng chí Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, đồng chí Hồ Tùng Mậu, đồng chí Phan Đăng Lưu, đồng chí Phùng Chí Kiên và nhiều nhà lãnh đạo cách mạng kiên cường khác. Là nơi khởi nguồn cao trào Xô viết – Nghệ Tĩnh, phong trào cách mạng đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng những năm 1930 – 1931, biểu tượng khát vọng độc lập, tự do, lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần quật khởi, bất khuất.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Lúc sinh thời, trong lá thư gửi cuối cùng cho Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 21/7/1969, Bác Hồ đã để lại lời dặn dò tâm huyết “Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, có nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. Rất mong đồng bào và đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc”. Thực hiện lời dạy của Bác, từ đó đến nay, Nghệ An đã có nhiều nỗ lực, đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, để phát huy được vị trí chiến lược, tiềm năng, thế mạnh của Nghệ An, năm 2003, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 20-KL/TW với mục tiêu phấn đấu đến năm 2010, đưa Nghệ An thoát khỏi tình trạng nghèo và kém phát triển. Năm 2013, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW với mục tiêu phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015, tạo cơ sở để đến năm 2020, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Sau 10 năm triển khai, Bộ Chính trị giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Tỉnh ủy Nghệ An tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW, tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt, sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đối với phát triển của tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đã được gửi tới Hội nghị. Đồng chí Trần Tuấn Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã quán triệt những nội dung chính của Nghị quyết; Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã trình bày Chương trình hành động; đại diện một số Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy Thanh Hoá, Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Thành ủy Vinh cũng đã tham gia ý kiến. Các phát biểu đều nhấn mạnh việc cụ thể hóa, đảm bảo tính khả thi để có thể thực hiện thành công Nghị quyết số 39-NQ/TW. Chính phủ đã đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; Quốc hội tập trung 2 Nghị quyết: Nghị quyết điều chỉnh địa giới thành phố Vinh, Nghị quyết số 36/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Nghệ An đã đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, thể hiện quyết tâm cao cụ thể hóa Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh thêm 2 vấn đề: Thứ nhất là về ý nghĩa của việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI, tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, khá toàn diện về tốc độ tăng trưởng, quy mô nền kinh tế, thu hút FDI, thu ngân sách; đời sống nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng – an ninh cơ bản được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo của Nghệ An đã giảm nhanh từ 22,89% năm 2011, đến năm 2022 còn 6,41%. Tỉnh Nghệ An đã phấn đấu có 75% xã, 9 huyện đạt được nông thôn mới. Nhiều điểm nghẽn đối với phát triển đã được nhận diện và khơi thông; tiềm năng, lợi thế từng bước được phát huy. Tuy nhiên, Nghệ An vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức, hạn chế về chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; thu nhập đầu người còn thấp, chưa cân đối được ngân sách và mục tiêu “Trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015 và tỉnh công nghiệp vào năm 2020” chưa trở thành hiện thực.

Quang cảnh hội nghị

Nghị quyết số 39-NQ/TW đặt ra mục tiêu Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và Xứ Nghệ; quốc phòng – an ninh, chủ quyền biên giới biển đảo được bảo đảm vững chắc; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được tăng cường. Cùng với tầm nhìn đến năm 2045, để Nghệ An phát triển được như kỳ vọng, Nghị quyết số 39-NQ/TW có ý nghĩa rất quan trọng, là quyết tâm chính trị rất cao của Trung ương, của Nghệ An; là cơ sở chính trị để Nghệ An có sự chuyển biến tích cực, có được bước đột phá, khơi dậy khát vọng và phát triển trong Đảng bộ, trong Nhân dân, tạo được sức mạnh tập thể để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, đạt được mục tiêu đề ra; đặc biệt là xây dựng và phát triển thành phố Vinh trở thành Trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung bộ.

Thứ hai, Nghị quyết chú trọng vào 3 vấn đề. Trong đó, vấn đề thứ nhất là việc triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW phải được đặt trong tổng thể phát triển của vùng và cả nước, gắn chặt với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ; tập trung vào 5 trụ cột tạo được động lực, sự kết nối, sự cộng hưởng mạnh mẽ hơn, nhất là với 2 tỉnh liền kề Thanh Hóa, Hà Tĩnh, các địa phương nước bạn Lào có chung đường biên giới và các địa phương khác trong cả nước, sẽ tạo động lực, sự tích cực cho phát triển tỉnh Nghệ An. Hiện nay, Nghệ An đã được phê duyệt Quy hoạch tỉnh, vì vậy cần tiếp tục tổ chức, sắp xếp những không gian phát triển để đảm bảo sự liên kết tổng thể những ngành lĩnh vực, địa bàn, phát huy được tiềm năng, lợi thế. Chú trọng đầu tư, phát triển hạ tầng chiến lược, phát triển các hành lang kinh tế, phát triển vùng phía Đông để thúc đẩy cho vùng phía Tây.

Vấn đề thứ 2, việc ban hành cơ chế chính sách cụ thể hóa Nghị quyết 39-NQ/TW sẽ tạo được khuôn khổ pháp lý quan trọng, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, nhất là cơ chế, chính sách đặc thù gắn với điều kiện thực tiễn của Nghệ An. Làm sao để cơ chế, chính sách phải thúc đẩy thật nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng, tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đổi mới, sáng tạo và khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển được ngành, lĩnh vực có giá trị tăng cao; tiếp tục tạo được bước đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nghệ An nhất định phải nâng cao được các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS; tăng cường niềm tin của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư chiến lược, tạo nên không gian phát triển mới cho tỉnh Nghệ An.

Vấn đề thứ 3, quá trình phát triển phải hết sức chú trọng để đảm bảo đồng bộ về kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt là hệ sinh thái rừng, biển đảo giúp cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người gặp khó khăn trong cuộc sống, gia đình chính sách, phát huy được giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa đậm bản sắc Xứ Nghệ để trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Đảng bộ Nghệ An là đảng bộ lớn với 1.249 tổ chức cơ sở Đảng, hơn 196.000 đảng viên, chiếm 3,63% tổng số đảng viên trong cả nước. Để Nghị quyết số 39-NQ/TW đi vào cuộc sống đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chủ động có trọng tâm, hiệu quả của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị của Nghệ An. Yêu cầu cao đối với hệ thống cán bộ về tinh thần trách nhiệm, về năng lực, về bản lĩnh dám đương đầu với khó khăn, thách thức, gương mẫu nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân và phải xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, có quyết tâm cao. Đây là nhiệm vụ quan trọng, yếu tố quyết định để Nghị quyết số 39-NQ/TW thành công. Tại Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về Nghệ An mới chỉ là bước mở đầu rất quan trọng, vấn đề quyết định là tổ chức thực hiện cho hiệu quả; phải biến Nghị quyết thành của cải vật chất, thành hiện thực sinh động, những điều chúng ta mong muốn Nghệ An phải giàu có hơn, mạnh hơn. Theo đó, tinh thần là địa phương cũng phải cố gắng quyết liệt hơn, là chủ lực, là nội lực, là người phải thực hành, không được ỷ lại; nhưng trách nhiệm của các cơ quan Trung ương cũng rất quan trọng, không khoán trắng cho địa phương. Tất cả cần vào cuộc đồng bộ với tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” để tạo được chuyển biến cụ thể, rõ rệt.

Đồng chí Trương Thị Mai mong rằng chúng ta sẽ nhận thức đầy đủ và sâu sắc nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW tạo được sự thống nhất, quyết tâm cao từ Trung ương đến địa phương, từ cán bộ đến đảng viên, từ người dân, cộng đồng doanh nghiệp. Ngay sau Hội nghị này, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, các cơ quan cần khẩn trương triển khai Chương trình hành động, tạo điều kiện thuận lợi cho Nghệ An trong thực hiện Nghị quyết.

Tỉnh Nghệ An cũng phải khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết sát với thực tiễn, đây là cơ hội để Nghệ An có thể đạt được những chỉ tiêu tương đối cao; ví dụ GRDP tăng trưởng khoảng 10%/năm; năng suất lao động đạt được từ 10-11%/năm; thu nhập đầu người đạt được từ 7.500 đến 8.000 USD/đầu người; nông nghiệp còn khoảng 13-14% giá trị tuyệt đối. Và như vậy, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết số 39-NQ/TW tạo được nền tảng vững chắc để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, thông minh, hiện đại. Làm được như vậy, mới xứng đáng với kỳ vọng của các thế hệ đi trước, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Nhân dân cả nước, đặc biệt là Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An.

Ban Kinh tế Trung ương làm tốt vai trò đầu mối, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện sơ kết, tổng kết Nghị quyết để báo cáo Bộ Chính trị; kịp thời phản ánh, phối hợp, giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Là vùng đất địa linh nhân kiệt, con người Nghệ An có tinh thần cần cù, hiếu trọng, tự lực, không ngại gian khổ hi sinh, coi trọng nghĩa tình, đoàn kết, gắn bó, thủy chung, Đảng bộ Nghệ An là một trong những Đảng bộ đầu tiên ra đời ngay sau Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, với bề dày 990 năm lịch sử đã lãnh đạo Nhân dân đóng góp to lớn, quan trọng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng rằng, Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, khí phách anh hùng, tinh thần sáng tạo, quả cảm và phẩm chất cao quý, tốt đẹp của con người vùng đất xứ Nghệ; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW, mang lại sự phát triển bền vững, đời sống tốt đẹp cho Nhân dân tỉnh Nghệ An, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xứng đáng với công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các thế hệ đi trước, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “Bước thật mạnh, tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An”.

Nguyễn Sơn (Theo nghean.gov.vn)

Bài viết liên quan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM NHIỀU NHẤT