Giải quyết đơn tố cáo của Công ty CP Yên Phước (tỉnh Thái Nguyên)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có ý kiến về việc giải quyết đơn tố cáo của Công ty Cổ phần Yên Phước (địa chỉ: xóm Nhất Trí, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đối với ông Phạm Quang Anh, Chủ tịch và Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm giải quyết các nội dung đơn tố cáo của Công ty cổ phần Yên Phước đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ theo đúng quy định pháp luật; có biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 15/3/2021.

PV