EVNGENCO1, Thủy điện Bản Vẽ tặng nhà tình nghĩa tại Nghệ An

Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), Công ty Thủy điện Bản Vẽ vừa tổ chức lễ trao nhà đại đoàn kết cho 6 hộ dân và bàn giao nhà ở nội trú cho Trường THCS Yên Na (Tương Dương, Nghệ An).

Theo đó, 6 hộ dân được trao tặng nhà tình nghĩa đợt này, gồm hộ ông Lô Văn Nội (bản Cò Phảo, xã Yên Na), Lô Thị Móc (bản Vẽ, xã Yên Na), Lô Văn Tý (bản Vẽ, xã Yên Na), Cụt Văn Thân (bản Côi, xã Lượng Minh), Lô Thị Ba (bản Lạ, xã Lượng Minh), Lữ Mây Lâm (bản Chằm Puông, xã Lượng Minh).

Các công trình này được khởi công xây dựng từ tháng 7-2020, sau hơn 3 tháng thi công, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng để tiến hành trao tặng cho các gia đình.

Bên cạnh đó, EVNGENCO1 và Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã trao tặng nhà ở nội trú cho học sinh Trường THCS Yên Na.

Tổng nguồn kinh phí xây dựng các công trình nói trên là 5 tỉ đồng, trong đó – EVNGENCO1, Công ty Thủy điện Bản Vẽ tài trợ 4 tỉ đồng, số tiền còn lại do huyện Tương Dương đầu tư.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Tổng Giám đốc EVNGENCO1 cho biết, Công ty Thủy điện Bản Vẽ là doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn xã vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Tương Dương, là một trong số những huyện nghèo nhất cả nước. Nơi đây, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn vất vả.

Nhiều năm qua, Công ty Thủy điện Bản Vẽ xác định bên cạnh mục tiêu sản xuất điện năng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, doanh nghiệp luôn hướng về cộng đồng với các hoạt động an sinh xã hội.

Nguyễn Sơn