28 C
Hanoi
Thứ Sáu, 1 Tháng Bảy, 2022

Đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2021 tại 6 địa phương

Tính đến ngày 30/11/2021, số giải ngân vốn của 06 địa phương Quảng Bình, Quảng Trị, An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Cà Mau chỉ đạt 48,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021.

Ngày 10/12/2021, Tổ công tác về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc theo hình thức trực tuyến với 06 tỉnh, gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Cà Mau.

Buổi làm việc do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì.    Ảnh: BCT

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 21.12, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 cho 06 địa phương là 24.048,659 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương hơn 14.948 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Trung ương là hơn 6.058 tỷ đồng, nguồn vốn nước ngoài ODA hơn 3.41 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/11, số giải ngân vốn của 06 địa phương là 11.749,185 tỷ đồng, chỉ đạt 48,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021. Trong đó, tỉnh Cà Mau có số giải ngân cao nhất, đạt 59,1%; tỉnh An Giang thấp nhất trong 06 tỉnh, đạt 33,8%. Tính trung bình cả 06 địa phương đều thấp hơn bình quân cả nước 65,7%.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ quy định đến hết năm 2021, tốc độ giải ngân phải đạt 95 – 100%. Mặc dù thực tế tình hình dịch bệnh Covid-19 năm nay phức tạp hơn, kéo dài hơn so với năm 2020 nhưng lãnh đạo các địa phương cần nỗ lực, quyết tâm hơn từ cấp tỉnh đến huyện nhằm tháo gỡ khó khăn, tập trung đẩy nhanh xây dựng công trình đúng quy định. Ðối với những khó khăn của các tỉnh, Bộ Tài chính sẽ tham mưu cho Chính phủ để có văn bản chỉ đạo tháo gỡ sớm nhất.

                                                                                                  Thế Nghĩa

 

 

 

Bài viết liên quan