Đảng bộ phường Lê Lợi Thành phố Vinh hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phường Lê Lợi Thành phố Vinh Nghệ An đạt được nhiều kết quả quan trọng. Với lợi thế của phường trung tâm Thành phố có nhiều tiềm năng, nội lực trong nhân dân lớn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Lê Lợi nỗ lực phấn đấu xây dựng phường giàu mạnh, đạt chuẩn văn minh đô thị trong nhiệm kỳ tới, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của Thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh Nguyễn Văn Lư phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phường trung tâm của Thành phố, diện tích khá lớn, hạ tầng tương đối đồng bộ, nhiều tuyến đường lớn, có tiềm năng phát triển các loại hình dịch vụ. Để khai thác hết thuận lợi đó, Đảng bộ tập trung đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, có các giải pháp để thu hút đầu tư, phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, thương mại, phát triển doanh nghiệp.

Nổi bật là kinh tế tiếp tục có bước phát triển khá, nhịp độ tăng trưởng bình quân đạt 10% (cao hơn mức bình quân của Thành phố). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, có nhiều doanh nghiệp hoạt động khá hiệu quả trên địa bàn. Thu ngân sách thuộc top đầu của Thành phố, thu nhập bình quân đầu người cao. Toàn phường chỉ còn 01 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,02%.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ phường Lê Lợi lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Công tác quản lý đô thị, đất đai cơ bản được chú trọng, phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trọng điểm như: Dự án Khu đô thị Nam Lê Lợi, dự án chia lô đất ở Công ty 465 và 6 khu chung cư…

Trong nhiệm kỳ đã triển khai xây dựng được một số công trình trọng điểm như: Trường mầm non, mương thoát nước, đường, sân thể dục thể thao, nhà văn hóa khối… Huy động nguồn lực trong nhân dân đạt trên 8,4 tỷ đồng.

Chăm lo chính sách xã hội, các hoạt động nhân đạo từ thiện được triển khai kịp thời và hiệu quả. An ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác giải quyết đơn thư được quan tâm thực hiện kịp thời.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Công tác xây dựng Đảng được chăm lo, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Nội bộ đoàn kết, thống nhất. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của phường hoạt động hiệu quả với nhiều phong trào thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đảng bộ phường hàng năm đều được xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

BCH Đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận, kịp thời xử lý các kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuyên truyền, quán triệt và định hướng dư luận đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và những vấn đề nhạy cảm, bức xúc được quan tâm, nhất là vấn đề phòng chống tham nhũng, tôn giáo, công tác giải phóng mặt bằng… Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, đại hội đảng các cấp. Đối mới, nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, chuyên đề Hồ Chí Minh, kết quả tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đầy đủ, chất lượng hơn, một số chi bộ có 100% đảng viên tham gia học tập. Kịp thời sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề. Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chỉ thị so 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiện toàn, củng cố Ban tuyên giáo, duy trì sinh hoạt thời sự từng quý.

Chủ tịch phường Lê Lợi (TP Vinh) Ông Lê Văn Long.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đồng chí trong BCH Đảng bộ cùng cán bộ công chức phường thực hiện nêu gương trong chấp hành giờ giấc làm việc, kỷ cương kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả làm việc. Ờ các chi bộ, nhiều đồng chí Bí thư, khối trưởng, cán bộ cốt cán thực hiện tốt việc nêu gương về trách nhiệm, về phẩm chất đạo đức, nhiều đ/c đảng viên đã gương mẫu đi đâu trong công tác, trong chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và trong thực hiện phong trào để quần chúng nhân dân noi theo. Chỉ đạo xây dựng gương điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên coi trọng việc thực hiện NQTW4 (khóa XII), Đàng ủy đã xây dựng kế hoạch để khắc phục khuyết điểm và giao nhiệm vụ cho các đ/c cấp ủy viên xây dựng kế hoạch của từng cá nhân nhằm khắc phục các biểu hiện đã được chỉ ra sau kiểm điểm. Chỉ đạo Đảng ủy viên tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, kết quá nhiều mặt công tác đạt kết quả tốt. Một số đồng chí tự soi, tự sứa, rèn luyện phát ngôn thận trọng hơn. Đã khắc phục tính bảo thủ, tiếp thu tốt hơn, lẳng nghe ý kiến của người khác; năm 2020 có 100% đồng chí Đảng ủy viên gương mẫu nơi cư trú. Một số cấp ủy viên, các đoàn thể trong đánh giá, xếp loại đối với cấp dưới đà sát đúng so với quy định.

Trụ sở Phường Lê Lợi.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cùa to chức cơ sở Đảng. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy về đổi mới, sẳp xếp tố chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, đã giảm 01 phường đội phó. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 02 của Thành ủy về xây dựng hệ thống chính trị phường xã. Tăng cường vận động, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hơn nừa trong việc tham gia các phong trào của địa phương.

Một góc phường Lê Lợi.

Quan tâm công tác cán bộ. Chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tiếp tục cử cán bộ đào tạo chuyên môn sau đại học và Trung cấp chính trị, đến nay 100% cán bộ chuyên trách và công chức đạt trình độ đại học, 10% Thạc sỹ về chuyên môn, 01 đồng chí có trình độ cao cấp chính trị chiếm 0,52%, trung cấp lý luận chính trị chiêm 73,6%. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ chi ủy các chi bộ. Chỉ đạo thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 -2025, sau đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đã ban hành quy chế, phân công, kiện toàn các Ban chỉ đạo của đảng, kiện toàn các chức danh lãnh đạo của chính quyền, ban hành các nghị quyết chuyên đề, kể hoạch, thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ phường. Chỉ đạo kịp thời củng cố, kiện toàn cán bộ ở các đoàn thể, các khối phố. Chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức. Nghiêm túc trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác chính sách cán bộ. Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện đế đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn. Làm tốt công tác nghiệp vụ đảng viên. Thực hiện tốt quy định 213/QĐ-TW về đảng viên sinh hoạt nơi cư trú. 15/15 chi uỷ chi bộ khối phố quản lý, duy trì sinh hoạt và kịp thời đánh giá, nhận xét đảng viên sinh hoạt nơi cư trú. Đảng ủy cơ quan đơn vị đã liên hệ chi ủy, Đảng ủy lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú, thường xuyên kiếm tra công tác đảng viên.

Cơ sở hạ tầng được đồng bộ hóa.

Việc trao tặng huy hiệu Đảng nghiêm túc, trang trọng, có 85 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, bố sung hồ sơ cho đảng viên năm 2020 kịp thời. Thực hiện tốt Chỉ 28-CT/TW ngày 21/01/2020 của Trung ương. Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới được chú trọng, trong năm đã bồi dưỡng 10 đối tượng đảng, kết nạp 03 đảng viên mới, có 08 đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức đúng hạn. Công tác quản lý phân công tác cho đảng viên tiến hành khá tốt. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Trong năm đã tổ chức khen thưởng cho 03 chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 05 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 24 đảng viên đạt danh hiệu hoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, 146 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trụ sở công an phường Lê Lợi.

Thường xuyên chỉ đạo thực hiện công tác dận vận. Lãnh đạo hệ thống chính trị tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết sô 25-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đề án của Thành ủy về “Nâng cao chất lượng hoạt động của khối dân vận phường xã giai đoạn 2012- 2020”. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, QCDC cơ sở. Kịp thời củng cố, kiện toàn, tập huấn khối dân vận Đảng ủy và các tố dân vận khối phố. Triển khai xây dựng mô hình dân vận khéo, công nhận, biểu dương 12 tập thể, 9 cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào dân vận khéo năm 2020 gắn với tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống dân vận 15/10, tổ chức phát động thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp với các công trình, phân việc thiêt thực, vận động nhân dân thực hiện, ủng hộ trong công tác phòng chông dịch Côvid-19, ủng hộ phòng chống bão lụt miền trung. Lãnh đạo hệ thống chính trị tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo được sự đồng thuận trong Đảng bộ và nhân dân.

Trạm y tế phường Lê Lợi.

HĐND thực hiện tốt chức năng quyết định nhiệm vụ, biện pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ANQP và giám sát hoạt động của UBND, các tổ chức kinh tế, chính trị – xã hội trong việc thực hiện nghị quyết của HĐND, chỉ thị, nghị quyết của chính quyền các cấp và pháp luật của nhà nước. Các kỳ họp của HĐND có sự đổi mới, chất lượng được nâng lên. Nghị quyết của HĐND ban hành sát, đúng, đảm bảo cho sự phát triển của phường. Duy trì tiếp xúc cử tri theo luật định. UBND thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, quản lý đô thị và điều hành có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ANQP; không để xảy ra tham nhũng, vi phạm nguyên tắc quản lý kinh tế, đất đai, đô thị, thực hiện CCHC nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền và nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, trong năm đã tổ chức tốt hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch HĐND và Chủ tịch ƯBND phường với nhân dân, coi trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến. UBND có một số mô hình mới như “làm việc ngày thứ 7 vì dân”, “Rà soát, chỉnh sửa sai sót lập bộ thuế đất phi nông nghiệp”. Năm 2020, UBND phường được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sẳc nhiệm vụ, Cán bộ, công chức, nhân viên UBND và các đại biểu HĐND đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Khu đô thị Nam Lê Lợi.

Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy duy trì chế độ làm việc định kỳ, đột xuất với MTTQ và các tổ chức đoàn thể để nắm bắt tình hình, có định hướng giải quyết những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức trong quá trình hoạt động, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Nhìn chung hoạt động của MTTQ và các đoàn thế có chiều sâu, phong trào duy trì tốt, đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị của phường và khối phố, nhất là các vấn đề còn khó khăn, phức tạp như TTĐT, VSMT, xóa quảng cáo rao vặt, đền bù giải phóng mặt bằng, huy động nội lực, phát triến kinh tế, xóa nghèo, VSATTP… Một số mô hình mới có ý nghĩa thiết thực như MTTQ có phong trào “Chủ nhật xanh”; Hội phụ nữ mô hình “Túi rác tiết kiệm”, CLB “Nàng dâu trẻ”; Hội CCB, hội phụ nữ mô hình “Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiên tốt TTĐT, VSMT trên tuyến đường Lê Lợi và Phan Bội Châu”, Đoàn thanh niên mô hình “Bức tường bích họa ở đường Chu Văn An”. Năm 2020, Mặt trận, Hội CCB, Hội NCT được cấp trên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các tổ chức đoàn thế chính trị xã hội của phường còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trường tiểu học Lê Lợi.

Trên cơ sở định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, Đảng ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế trên địa bàn phường phát triển, theo hướng phát huy lợi thế các loại hình dịch vụ thương mại, vận tải và các dịch vụ tổng hợp khác cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, giao thông đô thị, an ninh trật tự ổn định, môi trường kinh doanh lành mạnh, nhân dân yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Chỉ đạo các tố chức trong hệ thống chính trị phát động các phong trào thi đua làm giàu chính đáng, tư vấn, giải quyết việc làm cho người lao động. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện các Đề án của Thành phố. Duy trì kinh tế HTX. Tăng cường các biện pháp tận thu, tăng thu, thu nợ đọng, đồng thời quan tâm chi tiết kiệm ngân sách.

Những biện pháp lãnh đạo trên đã tạo cho kinh tế phường tiếp tục giữ ổn định, có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phát triển mạnh ở nhóm ngành Dịch vụ – thương mại 67,77 %; Công nghiệp – xây dựng 32,22%; Nông nghiệp 0,01%, nhịp độ tăng trưởng bình quân đạt 7%. Giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 140 triệu đồng, tăng 9,7 triệu đồng so với năm 2019.

Phát triển dịch vụ thương mại là một lợi thế của phường.

Toàn phường có có 832 hộ SXKD cá thể, 288 hộ KD thu nhập thấp, 184 doanh nghiệp, công ty cổ phần và công ty TNHH đang hoạt động, vốn vay để làm ăn phát triển kinh tế từ Hội phụ nữ phối hợp với ngân hàng chính sách, các dự án đã hỗ trợ vôn cho hội viên (số lũy kế đến nay) hơn 4 tỷ đồng, tiền tiết kiệm ngân hàng CSXH là 6 tỷ 258 triệu đồng, từ quỹ phòng giao dịch quỹ tín dụng phường Lê Lợi giải ngân vay vốn là 9 tỷ đồng, vốn vay và tiết kiệm quỹ TYM là hơn 2 tỷ đồng cho nhân dân vay giải quyết việc làm.

Một góc phường Lê Lợi.

Đã tăng cường các biện pháp tận thu, tăng thu, thu nợ đọng, đồng thời quan tâm tiết kiệm chi ngân sách, chống lãng phí. Kết quả: Thu ngân sách phường đạt 19 tỷ 400 triệu đồng/18 tỷ 362 triệu đồng đạt 106% KH, trong đó thu thường xuyên đạt 6 tỷ 928 triệu đồng/6 tỷ 703 triệu đồng đạt 103,3 %, thu đầu tư: 12.471 triệu đồng/11 tỷ 659 triệu đồng đạt 106,9% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước Thành phố giao thực hiện được 10 tỷ 729 triệu đồng tỷ đạt 107% KH Thành phố giao, thuế đất phi nông nghiệp 01 tỷ 428 triệu đồng đạt 82% KH, thuế thu nhập cá nhân 01 tỷ 556 triệu đồng đạt 100%; lệ phí trước bạ nhà đất 3 tỷ đồng đạt 316%; phí, lệ phí 01 tỷ 73 triệu đồng đạt 100%, thu khác 135 triệu đồng đạt 54 % kế hoạch.

Các đảng viên biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội.

Chỉ đạo ƯBND tăng cường công tác tuyên truyền, ra quân, kiềm tra xử lý vi phạm TTĐT, VSMT 564 đợt, thu giữ 845 tang vật, xử phạt 238 trường hợp vi phạm với số tiền gần 45 triệu đồng, trong đó xử lý vi phạm về VSMT trên 20 triệu đồng, kiểm tra trật tự xây dựng 75 hộ, xử lý 08 trường hợp vi phạm. Nhìn chung TTĐT, VSMT, ATGT trên địa bàn phường tiếp tục có chuyển biến. Hoàn thành quy hoạch phân khu chức năng phường, tỷ lệ cấp GCNQSD đất toàn phường đạt 94,76%.

Lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB. Trong năm đã xây dựng được 04 hạng mục công trình với tông von đầu tư hơn 25 tỷ 924 triệu đồng, huy đông nội lực nhân dân 120 triệu đồng, ngân sách Thành phố 19 tỷ 670, ngân sách phường 6 tỷ 134 triệu đồng, trong năm đã huy động nội lực xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tài trợ xây dựng csvc trường lớp học với số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Đồng thời phường cần thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai theo quy hoạch. Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, không dàn trải. Tích cực huy động tối đa nội lực trong nhân dân, cùng với Thành phố để cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các tuyến phố chính sạch hơn, đẹp hơn trong mắt người dân và du khách. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trên địa bàn.

Đi cùng với đó là quan tâm phát triển văn hóa – xã hội, chăm lo đời sống vất chất, tinh thần của nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện tốt xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng và phát triển văn hóa, văn minh đô thị. Song song, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc.

                                                                                   Lương Sơn