Đảm bảo tiến độ giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM

8

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1.
Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư. UBND Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm toàn diện về việc đầu tư và hiệu quả của dự án.
Việc tổ chức triển khai thực hiện dự án trên và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án là thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND Thành phố. Đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo, kịp thời giải quyết vướng mắc để triển khai thực hiện dự án theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện dự án.

PV