35 C
Hanoi
Thứ Ba, 28 Tháng Sáu, 2022

Đà Nẵng: Khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

Ngày 15/12/2021, Kỳ họp thứ 4, HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc trọng thể tại Hội trường HĐND TP Đà Nẵng; Chủ tịch HĐND Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch HĐND  Đà Nẵng Lê Minh Trung;Trưởng Đoàn ĐBQH đơn v Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh.

Khai mạc  Kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Theo đó,  nội dung trọng tâm, đánh giá tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2021 và bàn giải pháp thực hiện thắng  lợi nhiệm vụ năm 2022.

Tại buổi Lễ khai mạc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND thành phố, nhất là trong điều kiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị với nhiều khó khăn, thách thức. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, đặc biệt là những hy sinh, đóng góp thầm lặng, trách nhiệm của các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Qua đó, đặt ra yêu cầu cho cả hệ thống chính trị thành phố phải tập trung trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, có quyết tâm, giải pháp cao hơn nữa, chủ động nắm bắt và tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, tìm ra các giải pháp sát hợp với thực tế,  cần trao đổi chỉ ra những tồn tại, bất cập để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý đất đai của các dự án tồn đọng, khắc phục phục tình trạng gây lãng phó, tạo niềm tin cho các nhà dầu tư chân chính, tạo môi trường thuận lợi sản xuất kinh doanh góp phần tạo những động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TP.

Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế – xã hội thành phố năm 2022 với chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19.

HĐND thành phố cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực; khắc phục các hạn chế; quyết liệt triển khai giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

HĐND thành phố cùng với UBND thành phố, các cấp, ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), xem đây là nhiệm vụ thường xuyên trong cả nhiệm kỳ.

Đặc biệt, cần tranh thủ sự ủng hộ, tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương, đề xuất ban hành các cơ chế chính sách đặc thù; giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, phát triển thành phố trong thời gian đến.

HĐND thành phố cần tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương để đẩy mạnh việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh vừa phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội; theo dõi, kiểm tra thực tế, giám sát tình hình, tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND thành phố cần tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ các nghị quyết HĐND thành phố sẽ ban hành, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật; cân nhắc đến tính khả thi, phát huy vai trò trách nhiệm giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là công tác cân đối vốn đầu tư công trung hạn; lựa chọn những công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, bảo đảm nguồn lực khi triển khai thực hiện trong điều kiện ngân sách còn khó khăn.

Ngay sau Kỳ họp, UBND TP, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và các nghị quyết, chương trình về nội dung quan trọng đã được HĐND TP thông qua.

Đắc Bình – Khánh Huyền

 

Bài viết liên quan