Đà Nẵng: Kết nối giao thương đến nước Lào

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng tại Công văn số 694/UBND-KT ngày 03/02/2021 về việc phối hợp, cung cấp thông tin doanh nghiệp cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sa-vẳn-nạ-khệt – Lào.

Tham quan nước Lào.

Theo đó, Sở Công Thương TP Đà Nẵng thông tin đến Quý doanh. Ngày 12/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1797/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020-2024”.

Với mục tiêu chung là thông tin, tuyên truyền sâu rộng về sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, huy động ngày càng đông bà con người Việt tiêu thụ các sản phẩm thương hiệu Việt, tích cực tham gia giới thiệu hàng Việt Nam và trực tiếp hoặc gián tiếp phát triển các kênh phân phối hàng hóa Việt Nam ở nước sở tại, góp phần tăng quy mô kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Tại các hệ thống phân phối hàng hóa ở nước ngoài, góp phần kết nối các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu trong nước tham gia hiệu quả hơn vào các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài (Chi tiết Quyết định 1797/QĐ-TTg vui lòng xem tại link https://socongthuong.danang.gov.vn/trung-uong?p_p_id=Vanbanphapquy). Nhằm phối hợp triển khai Đề án nêu trên, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sạ-vẳn-nạ-khệt – Lào (địa bàn lãnh sự gồm các tỉnh Sạ-vẳn-nạ-khệt, Khăm- muộn, Bô-ly-khăm-xay).

Qua đó đề nghị cung cấp thông tin doanh nghiệp có điều kiện, nhu cầu và khả năng xuất nhập khẩu, giới thiệu, phân phối, mở đại lý, tiêu thụ, kinh doanh… các loại sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam tại Lào. Tổng Lãnh sự quán sẽ phối hợp, hỗ trợ các thủ tục hành chính, pháp lý… và giới thiệu doanh nghiệp trong nước, các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam với Hội người Việt Nam, doanh nghiệp Việt kiều, doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn lãnh sự để kết nối giao thương.

Ngoài ra, thực hiện Chương trình công tác xúc tiến thương mại năm 2021, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cung cấp thông tin về nhu cầu và khả năng xuất nhập khẩu, phân phối, mở đại lý, tiêu thụ, kinh doanh các loại sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam tại Lào và thị trường các nước khác mà doanh nghiệp quan tâm (theo mẫu đính kèm).

Gửi về Sở Công Thương Tp Đà Nẵng trước ngày 15/3/2021 để tổng hợp, gửi Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sa-vẳn-nạ-khẹt – Lào, báo cáo UBND Tp Đà Nẵng theo quy định; đồng thời, có kế hoạch hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp. Mọi thông tin có liên quan, vui lòng liên hệ Sở Công Thương (Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu), Địa chỉ: Tầng 19, Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng; Điện thoại: 0236 3895700, Email: qlxnksct@danang.gov.vn. Sở Công Thương rất mong nhận sự quan tâm và phối hợp cung cấp thông tin.

                                                                                  Đắc Bình