Đà Nẵng: 100 tấn gạo phục vụ các cơ sở cách ly tập trung và hỗ trợ các hộ dân gặp khó khăn

46

Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng vừa có văn bản thông báo về việc trích kinh phí từ nguồn ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do các tổ chức, cá nhân quyên góp giúp sức trong thời gian qua, để mua 100 tấn gạo phục vụ các cơ sở cách ly tập trung và hỗ trợ các hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, tại Công văn số 529/MTTQ-BTT ngày 5/8/2020.

Theo đó, gạo sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng phân bổ về các quận, huyện như sau:

Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện cung cấp kịp thời gạo cho các cơ sở cách ly trên địa bàn khi có yêu cầu; đồng thời, phối hợp với UBND các quận, huyện nắm bắt tình hình các hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 và phân bổ số lượng gạo về cho các phường, xã, với số lượng mỗi hộ dân nhận 10 kg gạo.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư phối hợp với chính quyền cùng cấp rà soát, lập danh sách hộ dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, đề nghị hỗ trợ, ưu tiên các hộ dân trong khu vực cách ly, phong tỏa.
Tùy tình hình của địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã báo cáo cấp ủy, phối hợp với UBND cùng cấp có hình thức trao hỗ trợ phù hợp, kịp thời đến các hộ dân, đảm bảo nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch Covid-19 như khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…

Thái Bình