Thành lập BTC Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam...

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND 4 tỉnh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND 4 tỉnh, thành phố:...

Phân công chuẩn bị phiên họp thứ 30 của UBTVQH

Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị tài liệu phục vụ phiên họp thứ 30 của Ủy ban...

Công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 168/2018/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương. Nghị định này quy định...

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 30, 31 của UBTVQH

Để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 30 và 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phân công các...

TIN ĐỌC NHIỀU

TIN MỚI NHẤT